Sjećate li se lažnih diploma i afere Klaster?

Sjećate li se lažnih diploma i afere Klaster?

Evo šta se trenutno dešava sa aferom lažnih diploma u Republici Srpskoj!

Preko pedeset lažnih diploma otkriveno je dvogodišnjom akcijom SIPA-e na nekoliko privatnih fakulteta u BiH početkom ove godine. U akciji “Klaster” pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su 10 osoba, među kojima je više radnika i visokih zvaničnika univerzitetskih i fakultetskih ustanova u BiH, a zbog sumnje u izdavanje lažnih diploma i niz drugih nezakonitosti. Trenutno Insepktorat RS “češlja” rad visokoškolskih ustanova, ubrzo bi trebao biti i poznat ishod ovih inspekcijskih nadzora.

Željko Budimir, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, na Rektorskoj konferenciji koja je održana prije nekoliko dana u Banjaluci, rekao je da resorno ministarstvo prati rad Republičke prosvjetne inspekcije koja vrši kontrolu visokoobrazovnih institucija u RS i vrlo brzo očekuju rezultate inspekcijskog nadzora. Istu informaciju dobili smo i od Inspektorata RS.

“Tada ćemo govoriti i o prvim mjerama. Mogu vam garantovati da će ministarstvo sa nadležnim institucijama Republike Srpske preuzeti sve zakonske mjere i biće sankcionisano, u skladu sa zakonom, svako nezakonito postupanje tih visokoškolskih ustanova, posebno ona najteža kršenja, odnosno nezakonito izdavanje diploma. Ukoliko su ustanovi da su određene visokoškolske ustanove to radile moguće je da im se zabrani rad”, rekao je Budimir.

On dodaje da Agencija za visokobrazovanje RS stalno pokušava da podiže kvalitet visokog obrazovanja, a ovo je problem koji nije samo vezan za Republiku Srpsku, već je to problem čitave Bosne i Hercegovine.

“Ovo što mi radimo treba da postane model ‘obračuna’ sa negativnim pojavama u visokom obrazovanju koji treba da obuhvati čitavu Bosnu i Hercegovinu”, rekao je Budimir.

Enes Hašić, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju afera Klaster, rekao je da Agencija nikome nije davala akreditacije.

“To ne spada u nadležnosti Agencije. Agencija je samo jedan od učesnika u postupku akreditacije. Rješenja o akreditaciji donosi jedna od nadležnih obrazovnih vlasti, a njih u Bosni i Hercegovi imamo 12 ukupno. Kod osnovanja fakulteta pogotovo nas nema. Kad se od nadležnih obrazovnih vlasti eventualno oduzme dozvola za rad mi ćemo to provesti kroz naš registar. Sada mi nemamo drugih informacija osim onih koje i vi u medijima imate o tim postupcima, i to je stvar istražnih organa”, rekao je Hašić.

Damir Ljubić, direktor Centra za informiranja i priznavanja dokumenata u visokom obrazovanju, rekao je da se nažalost afera Klaster desila, a ne bi se desila da smo imali dovoljno visoke standarde.

“Za budući rad moramo definirati osnovne standarde koji će osigurati kvalitetu u visokom obrazovanju i tako ćmo imati manje problema”, rekao je Ljubić.

Pitanja na ovu temu poslali smo i Tužilaštvu BiH, ali odgovore još nismo dobili.

OTVORENO PISMO PROFESORA IZ BANJALUKE

Šest banjalučkih profesora, u otvorenom pismu upućenom akademskoj zajednici Srpske i BiH, podržalo je akciju „Klaster“, kojom su obuhvaćeni privatni univerziteti i njihovi zaposleni, osumnjičeni za prodaju diploma, naglašavajući da bi najopasnije bilo da se, iz nekih razloga, ova ozbiljna afera zataška.

„Uvjereni smo da je započeta istraga važna ne samo za visokoškolske institucije u Bosni i Hercegovini, već i za čitavo naše društvo. Odgovorni pripadnici akademske zajednice profesionalno i egzistencijalno zainteresovani su da se započeti posao nadležnog Tužilaštva sprovede do kraja, da se razotkriju sve nečasne radnje koje podrivaju ugled najvišeg nivoa obrazovanja, a samim tim i našeg društva. Ako je – a prema dosadašnjim informacijama vidimo da jeste – korupcija zahvatila visoko obrazovanje, svjedočeći o moralnom potonuću čitavog društva, očekujemo da se u primjerenom roku otkriju i objelodane rezultati započetih istraga, jer prema onome što smo od nadležnih organa saznali, razarajuće djeluju na temeljne vrijednosti koje visokoškolski nivo obrazovanja uspostavlja i čuva“; stoji u ovom otvorenom pismu koje su potpisali Branko Dokić, prof. emeritus, te prof. doktori Petar Kunić, Duško Pevulja, Đorđe Vuković, Branko Blanuša i Dražen Brđanin.

Buka

CATEGORIES
Share This