Savjet ministara BiH plaća odštetu suspendovanim

Savjet ministara BiH plaća odštetu suspendovanim

– Savjet ministara BiH mora da isplati odštetu suspendovanim službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH Jeleni Majstorović i Radenku Popoviću zbog povrede prava na ličnu slobodu i sigurnost.

Ustavni sud BiH usvojio je njihovu apelaciju i utvrdio da im je u postupku određivanja pritvora povrijeđeno pravo na ličnu slobodu i sigurnost.

„Prvostepeno Rješenje Suda BiH od 23. decembara 2022. godine, nije brzo i bez odlaganja dostavljeno braniocu apelanata, nego tek petog dana od dana donošenja, čime je povrijeđeno njihovo prava na ličnu slobodu i sigurnost iz Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“, navodi se u odluci Ustavnog suda BiH.

Savjetu ministara BiH, navodi se dalje, nalaže se da u roku od tri mjeseca od dostave ove odluke isplati apelantima naknadu u iznosu od 500 KM, te da obavijesti Ustavni sud o preduzetim mjerama.

„Jelena Majstorović i Radenko Popović koje zastupa advokat Aleksandar Jokić podnijeli su 26. decembra 2022. godine apelaciju Ustavnom sudu zbog toga što njihovom advokatu „brzo“ i bez odlaganja nije dostavljena odluka Suda BiH o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje pritvora apelantima“, navodi Ustavni sud.

Kada je riječ o apelaciji na samu odluku o određivanju pritvora službenicima UIO, Ustavni sud je zaključio da nema kršenja prava, jer je Sud BiH dao jasne i argumentovane razloge za određivanje jednomjesečnog pritvora koji su pretezali nad pravom apelanata na slobodu.

Ustavni sud BiH u svojoj odluci podsjeća da je Državna agencija za istrage i zaštitu BiH 21. decembra 2022. godine apelante lišila slobode zbog postojanja sumnje da su počinili krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

„Sud BiH je na osnovu dokaza tužilaštva utvrdio da postoji osnovana sumnja da je apelantica bila na čelu grupe za organizovani kriminal koja je imala hijerarhijsku strukturu. Dalje je obrazložio da postoji osnovana sumnja da su pripadnici grupe, u periodu od 2017. do 2020. godine nezakonito postupali u svojstvu službenih osoba sa specijalnim ovlaštenjima unutar UIO“, podsjeća Ustavni sud.

Na taj način su, precizira se dalje, nanijeli drugima štetu i sebi pribavili imovinsku korist u iznosu koji prelazi 50.000 KM.

„Osumnjičeni su nastupali kao službena lica UIO, u službenim uniformama sa jasno istaknutim obilježjima, i u više navrata zajednički obavljali nezakonite službene radnje pretresa, neplanirane, samoinicijativne radnje u vidu kontrola za koje nisu nadležni“, navodi sud.

Takođe, kaže se dalje, Sud BiH je naveo da su osumnjičeni u više navrata nezakonito oduzeli zlatni i srebreni nakit i polovne kućanske aparate iz trgovinskih radnji čiji vlasnici nisu obveznici PDV-a.

„Pri tome su za sebe zadržavali određeni dio oduzetih predmeta i izdali više potvrda o privremenom oduzimanju nakita naznačenih na manje količine“, precizira sud.

(Capital) Foto: Ilustracija

CATEGORIES
Share This