Republika Srpska gubi milione zbog lažnog stečaja

Republika Srpska gubi milione zbog lažnog stečaja

Poznata firma „Mane komerc“ iz Srpca propala je preko noći, a povjerioci kojima je ostala dužna milionske iznose otvoreno sumnjaju da je vlasnik pokrenuo lažni stečaj nakon što je prethodno svu vrijednu imovinu prenio na druge porodične firme, saznaje portal CAPITAL.

Vlasnik preduzeća Manojlo Tatić se na izvještajnom ročištu branio da firma posluje od 1993. godine, te da je u početku poslovanje bilo pozitivno, ali da su problemi nastali u periodu korona virusa.

Tatić je tada kratko izjavio da je upoznat sa dugovima koje ima prema predlagačima za otvaranje stečaja, te da oni nisu izmireni.

„Smatram da nema potrebe za mojim daljim prisustvom sudu, a posebno imajući u vidu činjenicu da želim da se ovaj postupak okonča“, rekao je tada Tatić. Iznenađujuće je da vlasnik tako olako prihvata stečaj milionski vrijedne firme i koji on nije pokrenuo već druga firma i to za dug od samo par hiljada maraka.

Dobili kredit od 4,5 miliona KM

Preduzeće „Mane komerc“ je preko komercijalne banke uzeo kredit Investiciono razvojne banke RS za poljoprivrednike od 4,5 miliona maraka. Za kredit je obezbijedio i garanciju Garantnog fonda Srpske u iznosu od 1,5 miliona maraka.

Po otvaranju stečaja su kao razlučni povjerioci ovog preduzeća upisani komercijalna banka koja je bila finansijski posrednik za IRB-ov kredit, te Garantni fond Republike Srpske. Sada zajedno potražuju oko šest miliona maraka.

Garantni fond: Otvoren lažni stečaj

Garantni fond RS, koji lako u ovom slučaju može ostati bez 1,5 miliona KM,  otvoreno tvrdi da ima dokaze iz  kojih nedvosmisleno proizilazi da je stečaj otvoren nad firmom „Mane komerc“ lažni stečajni postupak.

Iako stečajni upravnik u svom izvještaju naglašava da postoje uslovi za otvaranje stečaja u firmi „Mane komerc“ i da su računi ovog preduzeća blokirani duže od 60 dana, u žalbi Fonda je istaknuto da to nije tačno.

„Mane Komerc“ nije ispunjavao uslove za otvaranje stečaja. Računi preduzeća nisu bili blokirani neprekidno najmanje 60 dana, a prijedlog za otvaranje stečaja su podnijela dva lica, od kojih je jedno isti povuklo“, stoji u žalbi.

Računi blokirani nakon otvaranja stečaja

Fond tvrdi da su računi firme „Mane komerc“ blokirani tek 22. decembra 2022. godine, odnosno nakon podnošenja prijedloga za otvaranje stečaja.

„U momentu sačinjavanja Izvještaja, u kojem stoji da su računi blokirani duže od 60 dana, samo za četiri računa preko kojih se vrši redovno poslovanje nije prošlo ni mjesec dana od blokade“, kažu u Garantnom fondu.

U Fondu ističu da je devizni račun u Novoj banci 4. novembra 2021. godine ugašen, a ne blokiran, te da je i račun u MF banci 05. januara 2022. godine takođe ugašen, te da se u tipu promjena navodi „zatvaranje računa“.

„Budući da je devizni račun u MF banci ugašen 05. januara 2022. godine, a samo aktivan račun se može ugasiti prije stečaja, a ne blokiran jasno je da u momentu stečaja računi nisu bili blokirani ni 60 dana“, naglašeno je u žalbi Garantnog fonda.

Krediti dospjeli tek na dan otvaranja stečaja

Fond tvrdi i da su krediti firme dospjeli na naplatu tek na dan otvaranja stečaja, odnosno 24. februara prošle godine.

„Firmi „Mane komerc“ je od jula 2019. do avgusta 2021. godine odobreno ukupno 5,2 miliona KM i svi ovi krediti su dospjeli 24. februara sa danom otvaranja stečaja“, tvrde u Fondu.

Prenijeli imovinu na druga preduzeća

U Fondu navode i da je par mjeseci prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečaja imovina ove firme prenesena na preduzeća čiji su osnivači kćerka i supruga vlasnika „Mane komerca“.

Konkretno u Fondu tvrde da je prema zapisniku o kontroli Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine konstatovano da je „Mane komerc“ u oktobru 2021. godine ispostavio račun firmi „AMD trade“ za prenesenu imovinu i to u iznosu od 881.995 KM.

Važno je spomenuti da je osnivač ove firme Mica Tatić, supruga Manojla Tatića, te da je firma osnovana 9. juna 2021. godine.

„Mane komerc“ je takođe i, prema navodima iz žalbe, u oktobru 2021. godine ispostavio račun u iznosu od 697.041 KM za prenesenu imovinu preduzeću „DM Agro“  koje je osnovano 9. februara 2021. godine, a čiji je osnivač Dragica Đukić Tatić, kćerka Manojla Tatića.

„Iz ovog jasno proizilazi da par mjeseci prije nego što je podnesen prijedlog za otvaranje stečaja imovina „Mane komerca“ prenesena na firme čiji su zakonski zastupnici kćerka i supruga osnivača i direktora ove firme u stečaju“, ističu u Fondu.

Potraživanja utvrđuje sud

Stečajni upravnik je osporio potraživanja Garantni fond jer nije dostavio dokaz da su banci isplatili garanciju od 1,5 miliona KM koja potražuju u stečajnom postupku.

Okružni privredni sud u Banjaluci donosi presudu da je osporavanje potraživanja osnovano, te da Fond mora trpjeti štetu nastalu usljed toga.

Garantni Fond se žalio i predmet se trenutno nalazi na reviziji u Višem privrednom sudu u Banjaluci.

Fond je tužila i Nova banka tražeći da ispune obaveze iz garancije i da joj se isplati oko 1,5 miliona KM što je Okružni privredni sud u Banjaluci prihvatio i presudom obavezao Fond da to uradi.

I taj predmet se po žalbi Fonda nalazi na reviziji u Višem privrednom sudu.

U žalbi je navedeno i da  je Fond nakon otvaranja stečaja i održanog ispitnog ročišta tražio da se utvrdi cjelokupna imovina stečajnog dužnika.

„Nakon što smo po otvaranju stečaja i održanog ispitnog ročišta skrenuli pažnju da se ispita cjelokupna imovina dužnika jer je u sredstvima javnog informisanja objavljeno da Opština Srbac kupuje imovinu „Mane komerca“ nakon otvaranja stečaja, imovina (autobuska stanica) je prodata opštini Srbac i prenos vlasništva iste sa „DM Agro Srbac“ je izvršen u julu, odnosno dva mjeseca nakon održanog ispitnog ročišta“, ističu u žalbi.

Prema njihovim riječima, sada se radi o dvostrukom prenosu, koji je nemoguće pobiti kroz institut pobijanja dužnikovih pravnih radnji, a dva mjeseca je, kako kažu, bilo sasvim dovoljno da se navedeno spriječi.

Vlasnik „Mane komerca“ za stečajnog dužnika popisivao imovinu

U Fondu  takođe naglašavaju i da prema Zakonu o stečaju RS prava stečajnog dužnika da upravlja i raspolaže stečajnom imovinom koja pripada stečajnoj masi, kao i prava vlasnika firme prelaze na stečajnog upravnika.

„Prema izvještaju stečajnog upravnika popis imovine stečajnog dužnika je izvršila tročlana komisija čiji je predsjednik bio vlasnik i direktor „Mane komerca“ Manojlo Tatić, a što je u suprotnosti sa pomenutim Zakonom“, stoji u žalbi.

Prijedlog za otvaranje stečaja podnio vlasnik „Hypnotic bara“

Važno je napomenuti da su prijedlog za otvaranje stečaja podnijeli Zoran Golić vlasnik „Hypnotic bara“ i firma „Agragold“  iz Brčkog, da bi brčanska fabrika kasnije povukla prijedlog.

U Izvještaju stečajnog upravnika je navedeno da je Golić prijedlog za otvaranje stečaja podnio 9. decembra pretprošle godine i to zbog neznatnog duga od oko 3.000 maraka koje je kao „Hypnoticu“ kao dobavljaču imao Mane komerc.

Na pitanje novinarke portala CAPITAL šta je firma „Hypnotic“ nabavljala za „Mane komerc“ i o kakvoj vrsti saradnje je bilo riječi Golić je kratko odgovorio: „Ne bih ništa da komentarišem“.

Pozvali smo i vlasnika preduzeća „Mane komerc“ Manojla Tatića dajući mu priliku da iznese i svoju stranu priče u ovom stečajnom postupku.

Međutim, Tatić, kao ni Golić nije želio komentarisati stečaj ovog preduzeća te je takođe kratko istakao: „Imam neki problem sada, ne bih ništa da komentarišem“.

Uložili dva miliona u farmu

U Garantnom fondu tvrde i da je iz pomenutog kredita oko 1,5 miliona KM firma „Mane komerc“ uložili u otvaranje farme svinja, gdje Fond zamjera Novoj banci što nije iskoristila priliku da uspostavi založno pravo, te u stečajnu masu nije ušla ni farma kao objekat niti veliki broj svinja.

Interesantno je da je pomenutu farmu u julu 2021. godine posjetio tadašnji ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Boris Pašalić, koji je izjavio da je prema njegovom mišljenju ovo jedna od najmodernijih farmi u regionu.

Tada je istaknuto da se pored svinjogojstva i trgovinsko-ugostiteljske djelatnosti, „Mane komerc“ uspješno bavi proizvodnjom hljeba i peciva, kao i voćarstvom.

Zbog svega toga ostaje nejasno zbog čega je za svega par mjeseci nakon te posjete i priče o uspješnom biznisu, tačnije 9. decembra 2021. godine podnesen prijedlog za otvaranje stečaja u ovoj firmi.

Podsjetimo i to da je stečaj nad firmom „Mane komerc“ otvoren 24. februara prošle godine, te da priznata potraživanja iznose oko 6,3 miliona KM. Priznato nije samo potraživanje Garantnog fonda RS u iznosu od oko 1,5 miliona maraka.

(Capital)

CATEGORIES
Share This