Nenad Vuković je peti delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.

Ovo je konačna odluka nakon što je obavljeno žrijebanje u prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Na osnovu Odluke o utvrđivanju rezultata posrednih izbora u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske od 30.05.2024. godine, utvrđeno je da dvije kandidatske liste: kandidatska lista PDP – Partija demokratskog progresa i kandidatska lista predlagača Ranke Perić Romić, imaju identičan broj glasova (12).

Inače, SNSD ima tri delgata u Klubu srpskog naroda, SDS jednog, a danas se odlučivalo između Snježane Novaković-Bursać (SNSD) i Nenada Vukovića (PDP).

Agencije