Osporena odluka grada Trebinja o prodaji zemljišta za bolnicu

Osporena odluka grada Trebinja o prodaji zemljišta za bolnicu

Pokret za restituciju Trebinje dobio je odluku Ustavnog suda Republike Srpske koji je usvojio njihovu Apelaciju i osporio odluku o parcelaciji i prodaji poljoprivrednog zemljišta u trebinjskom naselju Volujcu, te utvrdio da je odluka grada Trebinja u tom slučaju neustavna.

Kako kaže član Pokreta za restituciju Trebinje Srbo Škero prošle godine pozvali su građevinskog inspektora da utvrdi da li je parcelacija poljoprivrednog izemljišta u trebinjskom naselju Volujac zakonito urađena, nakon čega je poslata i Apelacija ustavnom sudu Republike Srpske, a koji je potvrdio da je bilo nepravilnosti.

Time je i osporena prodaja tog zemljišta od strane grada Trebinja.

„Urbinastičkim planom, to zemljište vodi sa na kao poljoprivredno i ne može nikako preći na građevinsko, a oni su to uradili. Našli su građevinsku kuću koja je uradila taj projekat, donijeli pred skupštinu, usvojili i kasnije prodavali. Inspektor je radio po zakonu, ustanovio nepravilnosti i to može da otkloni samo Ustavni sud Republike Srpske“, kaže Škero i dodaje:

„Prošlo je godinu dana od kada je došla naša Apelacija na red i biće poništena odluka skupštine, a kasnije je to problem gradonačelnika kako će on to da riješi, da se vrati u prvobitno stanje, sve što je prodato moraće se  nadoknaditi šteta ljudima koj isu to kupili ali to nije moj, to je njegov problem.“

Škero ističe da se praktično radi o istom slučaju kao što je i poljoprivredno zemljište u trebinjskom naselju Pridvorci gdje su nedavno počeli pripremni radovi za izgradnju nove bolnice.

„Ovo je velika pobjeda za nas jer se radi o zemljištu naših članova, isto što se dešava i sada sa bolnicom. Nema tu nikakve razlike. Jednog dana doće Apelacija i od Ustavnog suda BiH zato što se radi o državnoj imovini. Ovo je opomena vlastima da mi pratimo šta se deševa u Trebinju, očekujemo i predsjednika Vlade Radovana Viškovića, da nam objasni neke stvari zato što je i sam republički vrh umješan oko bolnice, a to je direktni udar na nas, naše članove i zakone“, dodao je Škero.

Pokret za restituciju Trebinje već dvije godine upozorava javnost da gradske i republičke vlasti uporno krše zakone tako što poljoprivredno zemljište pretvaraju u garđevinsko, te u isto vrijeme izbjegavaju usvojiti zakon o restituciji.

(BN)

CATEGORIES
Share This