Nedostaju sankcije za krivično djelo ubistvo žena

Nedostaju sankcije za krivično djelo ubistvo žena

Definicija femicida u Nacrtu zakona o zaštiti nasilju u porodici i nasilju prema ženama koji je pripremila Vlada Republike Srpske, a koji će se na sljedećoj sjednici naći pred poslanicima je dobra, ali nedostaju sankcije koje su propisane za ovo krivično djelo.

Poručeno je ovo nakon sastanka poslanica PDP Narodnoj skupštini Republike Srpske sa predstavnicima udruženja za zaštitu žena, predstavnicima sigurnih kuća, kao i pravnika i aktivista. Na ovu temu organizovan je niz sastanaka sa stručnim licima, kako bi se došlo do što boljeg rješenja kada je ova tema u pitanju.

Narodni poslanik Mirna Savić-Banjac kaže da, iako je sastavljanjem nacrta napravljan korak unaprijed, nedostaju stvari koje moraju hitno dopunjene.

-Dakle, definicija je dobra, nedostaju sankcije. Femicid se može tretirati na dva načina, a to je da bude posebno krivično djelo, kao što je prvobitno bio naš prijedlog, ili da bude poseban oblik teškog ubistva. To je ono što nedostaje Nacrtu zakona. O ovoj temi razgovarali smo i sa premijerom i ministrom pravde i vidi se spremnost da do prijedloga zakon dobije sve potrebne elemente. Ono bez čega nam sve ovo ne vrijedi jeste edukacija sudija koji ipak daju posljednji sud kada je nasilje u pitanju – rekla je Savić-Banjac.

Ističe da, iako ima još posla da bi Republika Srpska dobila dobar pravni okvir za borbu protiv nasilja nad ženema, u pomenutom nacrtu ima i dobrih stvari.

-Dobre stvari ovog zakona jesu to da će sigurne kuće biti finansirane od strane Vlade, kao i da će policijski službenici moći svojim nadređenima izreći hitnu mjeru. To su određeni pomaci, ali ima tu još dosta posla – kaže Savić-Banjac.

Narodni poslanik Tanja Vukomanović ističe da je važno što su se konačno u rješavanje problema nasilja u porodici uključile i institucije, ali i ostali poslanici.

-Ako nacrt zakona ne pretrpi određene izmjene koje su neophodne da bi uopšte bilo efekta uložićemo amandmane, ali i ići u izmjenu Кrivičnog zakonika ako bude potrebno. Naš prijedlog je bio da femicid bude posebno krivično djelo uz niz drugih mjera koje bi uticale i na zakonske okvire i na podizanje svijesti građana – rekla je Vukomanovićeva.

Dodaje da paralelno rade na pripremi seta mjera kako bi se spriječilo širenje nasilja u porodici, te da će nakon što Republika Srpska dobije novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, nastaviti sa daljim aktivnostima.

– Кao što smo najavile, potrebno je da sa edukacijom o ovoj temi počnemo od škola, do policijskih službenika i sudija. Već se vide pomaci, jer je pred poslanicima Nacrt zakona, u škole se uvodi predmet humanost i bezbjednost, na kome će se, između ostalog, govoriti i o ovoj temi, a MUP je organizaovo seminar na temu nasilja u porodici, što znači da nadležni prepoznaju problem. Sada je potrebno istrajati da se dođe do najboljeg rješenja i da se stepen zaštite žrtve podigne na viši nivo – zaključila je Vukomanović.

(BN) Foto: Ilustracija/Science Photo Library

CATEGORIES
Share This