Mamiću koncesije za gradnju 10 solarnih elektrana

Mamiću koncesije za gradnju 10 solarnih elektrana

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i preduzeće Plavo Sunce Čitluk sklopili su 14. aprila ugovor o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije izgradnjom 10 elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana.

Fotonaponske elektrane gradiće se u Pologu kod Mostara, a svaka će imati 4MW snage.

Koncesija je dodijeljena na period od 30 godina.

Jednokratna koncesijska naknada za ove fotonaponske elektrane iznosiće 172.598 KM, s tim da je prvu ratu koja iznosi 34.598,20 KM koncesionar imao platiti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Firma Plavo sunce je biznis u koji je preko najmlađe kćerke Ive ušao Zdravko Mamić, bivši čelnik zagrebačkog fudbalskog kluba Dinamo koji se u bjekstvu od hrvatskog pravosuđa skrasio u Bosni i Hercegovini. U firmi su suvlasnici i Mirjana Gagro, Ivanka Ostojić i Marinko Barbarić.

Firma ima kapital od 18,83 miliona KM, a Iva Mamić ima većinski udio od 50,08 posto. Barbarić posjeduje 20 posto, a Gagro i Ostojić po nešto manje od 15 odsto.

(Indikator.ba) Foto: Pixabay

CATEGORIES
Share This