Gubimo dvije opštine veličine Ljubinja svake god

Gubimo dvije opštine veličine Ljubinja svake god

Republika Srpska svake godine po osnovu prirodnog priraštaja ostaje bez dvije opštine veličine Ljubinja, kaže za BUKA podcast demograf Aleksandar Čavić

„Ako znamo da godišnje gubimo pet hiljada stanovnika po osnovu negativnog prirodnog priraštaja i da gubimo 15-ak hiljada zbog negativnog migracionog salda, mi ćemo vrlo brzo doći u poziciju da generacije koje budu ulazile u strukturu radno sposobni period svojim porezima i doprinosima neće moći da omoguće javnu potrošnju- nećemo moći da obezbijedimo stabilnost penzionog sistema, održivost zdravstvenog sistema, održivost obrazovnog sistema – generalno i javnih i privatnih usluga koje su potrebne za stanovništvo“ rekao je Čavić za BUKU.

Ističe da Republika Srpska već više od dvije decenije bilježi negativne rezultate na polju prirodnog priraštaja.

„Međutim, negativan prirodni priraštaj je tek vrh ledenog brijega ili neko odloženo shvatanje demografskih problema sa kojima smo se suočavali u prošlosti. Sa druge strane i druga komponenta koja utiče na formiranje broja stanovnika na nekoj teritoriji a to su migraciona kretanja odnosno migracioni saldo, iako ga naša zvanična statistika ne bilježi, a pokazuju to međupopisni podaci, mi imamo negativa migracioni saldo u pogledu spoljnih migracija“, naveo je on,

Dodaje da sa jedne strane negativan prirodni priraštaj, i smanjeni broj rođenih, praktički u svakoj slijedećoj generaciji je manje rođenih nego u prethodnoj što piramidu konstantno sužava a onda i negativan migracion saldo.

„Međutim sada odlazak nije više takvog karaktera da odlaze u 99% slučajeva koji bi radili i ostvarivali prihode negdje u inostranstvu, već prosto u kratkom periodu dolazi do spajanja porodica i praktično kompletne porodice sa djecom odlaze sa ovog prostora. Što se tiče prirodnog kretanja stanovništva, prije svega rađanja, pa je tako u FBIH, u odnosu na Republiku Srpsku, sa nekim vremenskim otklonom, imala neki minus od 1400 – toliko je  više umrlih nego rođenih. Poređenja radi, Republike Srpska bilježi gubitke na godišnjem nivou cca 5-6 hiljada“, naglasio je Čavić za BUKU.

(Buka) Foto: Agencije

CATEGORIES
Share This