EU upozorava: Na tržištu BiH hrana štetna po zdravlje

EU upozorava: Na tržištu BiH hrana štetna po zdravlje

Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine upozorila je Savjet ministara BiH da zbog neusvajanja niza propisa Evropske unije (EU), na tržištu BiH ima hrane koja je štetna i neprikladna za zdravlje ljudi, saznaje Fokus.ba.

Kako su obrazložili u aktu poslanom Savjetu ministara BiH, kada je riječ o pesticidima, aditivima i kontaminantima, trenutno su u BiH na snazi pravilnici o dozvoljenim količinama pesticida u hrani, zatim o prehrambenim aditivima i o dozvoljenoj količini kontaminanata u hrani.

Međutim, od perioda njihovog donošenja pa do danas nastale su brojne izmjene i dopune u legislativi EU.

Agencija za bezbjednost hrane je vlastima slala prednacrte propisa koji su uključile brojne izmjene iz EU, ali je naišla na zastoj u spremnosti da se oni preuzmu?!

– Kao uzrok neusklađenosti pravnog propisa u BiH sa propisima koji su na snazi u EU, rezultati provedenog programa kontrole, u zadnje dvije godine, pokazuju da su određene aktivne materije detektovane u proizvodima u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisanim MRL, dok iste nisu u skladu sa važećim propisima u EU i ne bi se mogle naći na tržištu EU – stoji u informaciji Agencije za sigurnost hrane u BiH.

Slična situacija je vezana i za pojavu određenih kontaminanata u hrani, koji postojećim propisima u Bosni i Hercegovini nisu obuhvaćeni a čije su maksimalno dozvoljene količine regulisane legislativom EU i zemljama okruženja.

(Fokus.ba)
CATEGORIES
Share This