„Elektroprivreda“ daje 3,4 mil. KM za zaštitu od hakera

„Elektroprivreda“ daje 3,4 mil. KM za zaštitu od hakera

Elektroprivreda Republike Srpske daće 3,4 miliona maraka firmi „Energointex Kibernetika“ iz Beograda da joj uspostavi servis za monitoring i zaštitu od potencijalnih sajber napada (SOC).

Tender pokrenut 13. novembra prošle godine je okončan, a preduzeće iz Srbije bilo je jedini ponuđač.

“U postupku ocjene provedenog postupka, uprava nije našla propuste niti nepravilnosti u radu, a ponuđač je zadovoljio kvalifikacione uslove za učešće u javnoj nabavci“, navodi se u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Inače, tederom je traženo da da ponuđač ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ili više ugovora u minimalnoj vrijednosti 1,5 miliona maraka kao i da posjeduje međunarodno priznate sertifikate ISO 9001 i 27001.

U ERS-u su ranije kazali da će realizacija ovog projekta obezbijediti niz novih mehanizama i tehnika zaštite podataka koji se obrađuju, skladište ili prenose u računarskom i informacionom sistemu preduzeća.

„Očekivanje kompanije ERS je da će se implementacijom ovakvog rješenja značajno smanjiti srednje vrijeme za otkrivanje prijetnji i odgovor na njih“, naveli su oni u tenderskoj dokumentaciji.

Da podsjetimo, revizori su u svom posljednjem izvještaju na nivou holdinga utvrdili brojne bezbjednosne rizike.

Tako su, između ostalog ustanovili da ERS ne vodi evidenciju o tome ko i kada od njenih partnerskih kompanija ulazi u informacioni sistem, šta tom prilikom radi, pa ga tako izlaže velikom riziku.

„Društvo ne provodi snimanje sesija administracije vanjskih kompanija koje su ugovorno angažovane u ERS-u, čime se izlaže rizicima povezanim sa neadekvatnom prevencijom upada i ograničenjima upravljanja u slučajevima bezbjednosnih kriza“, upozorili su revizori.

(Capital)

CATEGORIES
Share This