Došlo do grla: Da bi nabavili hranu, otkazuju tendere

Došlo do grla: Da bi nabavili hranu, otkazuju tendere

– Univerzitetsko – klinički centar (UKC) Republike Srpske nema novca da plati hranu, zbog čega je poništio tender vrijedan 2,7 miliona maraka za njenu nabavku.

UKC je međunarodni tender raspisao 18. aprila, da bi skoro mjesec dana nakon objave donio odluku o otkazivanju postupka pravdajući to „dokazivim razlozima izvan njegove kontrole“.

„Zbog trenutne nelikvidnosti, a imajući u vidu postojeće zalihe hrane po tekućem tenderu, opravdano je otkazati predmetni postupak uz obavezu da se isti ponovo raspiše kada se stvore odgovarajući uslovi za to“, navodi se u rješenju koje potpisuje generalni direktor Vlado Đajić.

Iako je rok za dostavljanje ponuda bio 13. jun, u ovoj zdravstvenoj ustanovi smatraju da je postupak još u ranoj fazi, napominjući da nije pristigla nijedna ponuda.

„Jasno je da ugovorni organ nije imao namjeru da otkazuje predmetni postupak nabavke, nego da isti mora učiniti s obzirom na gore navedeno“, pravdaju se u UKC-u.

Đajić za CAPITAL, ipak, tvrdi da novca imaju.

„Imamo sedam miliona KM na računu. Vjerovatno zaliha ima previše, ne bavim se svakom nabavkom pojedinačno. U svakom slučaju, novca imamo i obaveze izmirujemo“, kazao je Đajić.

Inače, protiv ove odluke je dozvoljena žalba. Nju može da uloži svaka firma koja je imala interes za dodjelu ugovora.

U „Transparency Internationalu BiH“ napominju da prema zakonu, ugovorni organ može otkazati postupak javne nabavke samo zbog dokazivih razloga koji su van njegove kontrole i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka nabavke.

To prema ocjeni Damjana Ožegovića ovdje nije slučaj.

„Budući da se plan nabavki kreira prema budžetu, odnosno finansijskom planu ili drugim dokumentom kojim se odobravaju sredstva za nabavke, ostaje nejasno kako je nelikvidnost za jednu nabavku opravdana mjesec dana od pokretanja, pogotovo imajući u vidu nabavku roba koja se odvija redovno, i sredstva su morala biti planirana u te namjene“, rekao je on.

Generalno, ova propala nabavka je bila podijeljena u deset dijelova, odnosno LOT-ova.

Najviše se tražilo mesa i mesnih prerađevina, mlijeka i mliječnih proizvoda, konzervisanog voća i povrća, ulja, soli, čajeva i hljeba.

(Capital) Foto: UKC BL

CATEGORIES
Share This