Autoputevi RS troše pola miliona KM na reklamiranje

Autoputevi RS troše pola miliona KM na reklamiranje

Nabavka usluga medijskog predstavljanja započetih i izgrađenih dionica autoputa u Republici Srpskoj koštaće ove godine 595.000 KM bez PDV-a. Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske sklopilo je ugovor sa marketinškom agencijom MANIA d.o.o iz Banjaluke koja je bila jedini ponuđač na tenderu.

Iznosom od 595 000 KM bez PDV-a Autoputevi RS finansiraće izradu strategije tržišne komunikacije, izradu novog logotipa preduzeća, oglašavanje i komunikaciju putem društvenih mreža, gostovanja u udarnim terminima u programima radio i televizijskih stanica, objavu tekstova u štampanim medijima i internet portalima.

“Ukoliko izuzmemo mogućnost zloupotrebe javnih sredstava koja se na ovaj način dodjeljuju podobnim agencijama i medijima, medijska promocija javnog preduzeća upitna je iz više aspekata” – kaže Mladen Bubonjić, komunikolog.

Prema mišljenju Bubonjića, upitno je prvenstveno koja je svrha promocije preduzeća koje ima monopol na tržištu.

“Upitno je prema kome je usmjerena promocija: korisnicima autoputeva, odnosno vozačima, potencijalnim investitorima ili nekoj trećoj strani? Takođe, šta je konačni cilj promocije, dodatno učvršćivanje monopola? U principu, sve nas navodi na zaključak da je vjerovatnija početna pretpostavka nego sve ostale, uzevši u obzir dosadašnju praksu vladajućih i njihovu zloupotrebu javnih preduzeća” – zaključuje Bubonjić.

“Naše iskustvo ukazuje da se novac iz javnih preduzeća na ovaj i na druge načine izvlači kako bi se finansirale kampanje i kako bi se na drugi način uticalo na uređivačku politiku medija” – kaže Srđan Traljić iz Transparency International Bosna i Hercegovina.

Prema mišljenju Traljića, javna preduzeća koja imaju monopol na tržištu najveći su oglašivači, što je jedan od načina kontrole medija.

“Vlast ne samo da kontroliše medije već i finansira dio kampanja političkih stranaka. Mi smo kroz monitoring oglašavanja na izborima primijetili značajnu razliku između onog što stranke prijave i onog što utvrdimo na terenu. Utvrdili smo da su najveće političke partije prikrile između 1.5 i 2 miliona maraka.

Taj iznos je neko platio, i sve indicije i istrage ukazuju na to da novac tajno dolazi iz javnog sektora i da se novcem iz javnog sektora na brojne načine plaćaju reklame političkih partija. Zaista su brojne institucije i brojna javna preduzeća izdvajala brojna sredstva za reklamiranje, a da za to nije bilo nekog opravdanog osnova” – zaključuje Traljić.

Na pitanja kako je formirana cijena usluga medijske promocije, da li je cijena mogla biti niža, koji su krajnji ciljevi ovog ulaganja, kako mjere konkretne rezultate ove investicije, Autoputevi RS nemaju odgovor.

U odgovoru dostavljenom InfoRadaru napominju da postoji ogroman interes javnosti za svaki segment procesa realizacije projekata.

Blagovremeno informisanje o projektima koji su u pripremi i realizaciji pratiće, kažu, kreiranje komunikacionih poruka, reklamiranje na događajima, edukaciju zaposlenih za javni nastup, kriznu komunikaciju i komunikaciju na društvenim mrežama. Ispravnost pristupa pravdaju podacima o povećanju broja vozila na već izgrađenim dionicama autoputeva i povećanjem prihoda preduzeća.

“Stava smo da u vrijeme sveopšte globalizacije uticaj medija može da bude od presudnog značaja za razvoj i rast bilo kog privrednog subjekta. Kako bi održali korak sa vremenom, te omogućili što veće prisustvo u javnosti, odlučili smo se na ovaj korak i sproveli postupak javne nabavke medijskog predstavljanja.

U okviru toga su predviđeni izrada strategije tržišne komunikacije, izrada novog logotipa preduzeća, oglašavanje i komunikacija putem društvenih mreža, gostovanje u udarnim terminima u programima radio i televizijskih stanica, objave tekstova u štampanim medijima i internet portalima.

Pored toga, predviđena je i izrada multimedijalnog sadržaja poput videa, grafika, fotografija” – navodi se u odgovoru Nedeljka Ćorića, v.d. direktora Autoputeva RS.

(Inforadar.ba)

CATEGORIES
Share This