„U narednom periodu očekujemo malo veći rast kredita kod stanovništva“

„U narednom periodu očekujemo malo veći rast kredita kod stanovništva“

Ukupni krediti domaćim sektorima, ali i depoziti, iz mjeseca u mjesec rastu, pokazuju podaci Centralne banke BiH.

Tako su, prema zadnjem izvještaju, ukupni krediti domaćim sektorima krajem februara iznosili 23,66 milijardi KM, što je u odnosu na januar povećanje kredita od 197,5 miliona KM ili 0,8 odsto.

 Kreditni rast registrovan je kod sektora stanovništva za 79,3 miliona KM (0,7%) i kod privatnih preduzeća za 145,9 miliona KM (1,5%), dok je kod ostalih sektora došlo do smanjenja kredita. Krediti su smanjeni kod nefinansijskih javnih preduzeća za 12,5 miliona KM (2,1%), kod vladinih institucija za 13,2 miliona KM (1,2%) i kod ostalih domaćih sektora za 1,9 miliona KM (0,8%). Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u februaru 2024. godine iznosila je 7,5%, nominalno 1,66 milijardi KM. Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 885,3 miliona KM (8,0%), kod privatnih preduzeća za 735,5 miliona KM (8,1%) i kod ostalih domaćih sektora za 68,1 milion KM (41,6%). Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod nefinansijskih javnih preduzeća za 16,5 miliona KM (2,7%) i kod vladinih institucija za 14 miliona KM (1,3%) – piše u izvještaju Centralne banke BiH.

Dalje piše da su ukupni depoziti domaćih sektora na kraju februara 2024. godine iznosili 31,38 milijardi KM, te da su u odnosu na prethodni mjesec povećani za 137,8 miliona KM (0,4%).

– Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 235,2 miliona KM (1,5%) i kod nefinansijskih javnih preduzeća za 43,7 miliona KM (2,2%). Depoziti su smanjeni kod privatnih preduzeća za 127,2 miliona KM (1,8%), kod vladinih institucija za 2,7 miliona KM (0,1%) i kod ostalih domaćih sektora za 11,2 miliona KM (0,6%). Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u februaru 2024. godine iznosila je 7,5%, što je u apsolutnom iznosu 2,2 milijarde KM. Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,52 milijarde KM (10,2%), kod privatnih preduzeća za 798,3 miliona KM (12,7%) i kod nefinansijskih javnih preduzeća za 14,8 miliona KM (0,7%). Depoziti su na godišnjem nivou smanjeni kod vladinih institucija za 113,8 miliona KM (2,7%) i kod ostalih domaćih sektora za 18,3 miliona KM (1,0%) – stoji u izvještaju.

Edis Ražanica, direktor Udruženja banaka BiH, rekao je da smo u prošloj godini imali uzlazni trend depozita, ali i kredita.

– Taj trend se nastavlja i u ovoj godini, s tim što možemo primijetiti da je u prvom kvartalu više rasla privreda nego što su rasli krediti. Banke, naravno, mogu biti zadovoljne s obzirom na to da rastu depoziti, što omogućava dobre izvore sredstava i omogućava da banke te izvore plasiraju, pogotovo privredi, koja nije imala tako velike kamatne stope na kredite kao u zemljama okruženja. U narednom periodu očekujemo malo veći rast kredita kod stanovništva. Kad kažem narednom periodu, mislim na naredna dva kvartala tekuće godine – naveo je Ražanica.

Na pitanje kada se može očekivati da dođe do smanjenja kamatnih stopa na kredite u BiH, Ražanica odgovara da se prema nekim predviđanjima očekuje da će Evropska centralna banka (ECB) koriguje naniže svoju referentnu ključnu kamatnu stopu u drugoj polovini godine.

– Imamo trend smanjenja inflacije jer se približava onim ciljanim vrijednostima od dva odsto. Tako da očekujem smanjenje u 2025. godini. Mi nismo imali ni približno povećanje kamatnih stopa kao u EU, tako da će korekcija najniže kamatne stope biti simbolična u odnosu na EU, koja je znatno više dizala kamatne stope – naglasio je Ražanica, prenose Nezavisne novine.

CATEGORIES
Share This