Srpska se ponovo zadužila za 20,7 miliona maraka

Srpska se ponovo zadužila za 20,7 miliona maraka

Ministarstvo finansija Republike Srpske danas je posredstvom Banjalučke berze na aukciji uspješno prodalo 20,7 miliona КM vrijedne šestomjesečne trezorske zapise Republike Srpske, uz kamatnu stopu 2,95 odsto.

Vrijednost posljednjeg objavljenog šestomjesečnog Euribora iznosila 3,928 odsto, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

U saopštenju se ističe da je emisija trezorskih zapisa planirana republičkim budžetom i vrši se u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske i odlukom o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za ovu godinu.

U skladu sa zaduživanjem vrši se i otplata dospjelih dugovanja, koja se vrši redovno po dospijeću.

Iz Ministarstva finansija navode da je javni dug Republike Srpske na dan 30. jun 33,3 odsto bruto domaćeg proizvoda /BDP/, dok je gornja granica javnog duga 55 odsto BDP-a.

Ukupan dug na isti dan, koji čine i spoljni i unutrašnji dug /uključujući dug Republike Srpske, dug opština i gradova, javnih preduzeća i IRB-a, te fondova socijalne sigurnosti/ je 39,6 odsto BDP-a, a njegova gornja granica je 60 odsto BDP-a.

Navedeni podaci pokazuju da Republika Srpska nije prezadužena i da će sve dospjele obaveze, kako prema kreditorima, tako i prema svim budžetskim korisnicima izvršiti na vrijeme i u skladu sa planiranim budžetom, naglašava se u saopštenju Ministarstva finansija.

(Srna) Foto: Agencije

CATEGORIES
Share This