Okružnom privrednom sudu u Trebinju vraćena tužba “Safira” protiv RiTE Gacko

Okružnom privrednom sudu u Trebinju vraćena tužba “Safira” protiv RiTE Gacko

Pred Okružnim privrednim sudom u Trebinju danas je trebalo da bude nastavljeno ponovljeno suđenje u predmetu koji se vodi po tužbi preduzeća „Safir“ Rajka Papovića, protiv Rudnika i termoelektrane (RiTE) Gacko, kojim „Safir“ od ovog javnog preduzeća potražuje oko 1,6 miliona maraka. Ročište je na zahtjev pravnog punomoćnika RiTE Gacko danas odgođeno.

Pravni punomoćnik RiTE Gacko tražio je odgodu suđenja, jer se na dostavljenu dopunu nalaza vještaka ekonomske struke danas nije mogao izjasniti i rekao je kako osporava zakonitost i mogućnost dostavljanja dopune nalaza i mišljenja.

Kako Sud ranije nije uvažio prijedlog tuženog da se provede novo vještačenje, već je naložio da se izvrši dopuna nalaza po istom vještaku, punomoćnik tužene RiTE Gacko rekao je da se nalaz može dopunjavati samo jednom.

Pravni punomoćnik „Safira“ rekao je da je vještak u svom nalazu precizirao da se dopuna odnosi samo na ispravku greške u računanju.

Direkt je ranije pisao kako je aktuelni predsjednik gatačke Skupštine Rajko Papović, koji je i vlasnik „Safira“ te nekadašnji v. d. direktora RiTE Gacko, tužio RiTE Gacko i Opštinu Gacko zbog izmakle dobiti. No, kasnije je povukao tužbu protiv Opštine, a u tužbi protiv RiTE Gacko bio je istrajan.

Naime, nakon što je RiTE Gacko, kako se navodi u odluci prvostepenog suda, postavila metalne prepreke i onemogućila prilaz poslovnoj jedinici „Safira“ te prokopala lokalni put i prekinula vodosnadbijevanje, “Safir” je smanjio obim proizvodnje u toj jedinici, a kasnije i prekinuo proizvodnju.  “Safir” je morao i da koristi zaobilazne puteve koji nisu predviđeni za teretni saobraćaj koji koji koristi u svom poslovanju.

Naime, sudija Okružnog privrednog suda u ovom predmetu Smail Begović je u junu prošle godine donio presudu po kojoj je bilo naloženo RiTE Gacko da „Safiru“ isplati oko 1,4 miliona maraka, zatim zateznu kamatu u iznosu od oko 210.000 maraka te troškove postupka od oko 39.000 maraka. Nakon što je tuženi, odnosno RiTE Gacko, podnio žalbu, Viši privredni sud u Banjaluci presudu je poništio, i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Ročište za glavnu raspravu najprije je bilo zakazano za 13. maj, ali je pomjereno za danas.

Suđenje će biti nastavljeno 1. jula.

Direkt

CATEGORIES
Share This