Isplaćeno 4,6 miliona KM za vlasnike osme emisije obveznica

Isplaćeno 4,6 miliona KM za vlasnike osme emisije obveznica

– Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatilo je 4,6 miliona KM na račune vlasnika osme emisije obveznica stare devizne štednje, čime je otplatilo sve obaveze po ovoj emisiji nominalne vrijednosti 45,3 miliona KM.

Ovom emisijom, čija je prva od 10 rata isplaćena aprila 2019. godine, obuhvaćeno je 1.612 štediša koji su izvršili verifikaciju, saopšteno je danas iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Republika Srpska je do sada izvršila 10 emisija obveznica za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje nominalne vrijednosti 588 miliona KM.

Od ukupnog iznosa do sada emitovanih obveznica, za izmirenje preostaje još 10,7 miliona KM ili 1,82 odsto, jer obaveze još nisu dospjele.

Ministarstvo finansija Republike Srpske poziva štediše koji nisu izvršile verifikaciju računa stare devizne štednje, da se obrate najbližoj poslovnici APIF-a do 29. februara 2024. godine.

Pod računima stare devizne štednje podrazumijevaju se devizna sredstva u bankama na teritoriji Republike Srpske sa stanjem na dan 31. decembra 1991. godine, uključujući kamatu obračunatu do tog datuma, a umanjenu za direktne isplate banke nakon tog datuma, za prenesena i iskorištena sredstva sa jedinstvenog privatizacionog računa u Srpskoj, kao i za eventualne isplate poslije 31. decembra 1991. godine po bilo kom drugom osnovu.

Srna

CATEGORIES
Share This