Fiskalni savjet RS Vladi Republike Srpske: Obustavite nabavku automobila, poslovnih prostora…

Fiskalni savjet RS Vladi Republike Srpske: Obustavite nabavku automobila, poslovnih prostora…

Fiskalni savjet Republike Srpske dao je svoje mišljenje na Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci tekuće godine.

Između ostalog, Fiskalni savjet naglasio je potrebu za dodatnom uštedom na na svim neproduktivnim rashodima, u cilju očuvanja dugoročne fiskalne održivosti i fiskalne stabilnosti Republike Srpske, a sve imajući u vidu neizvjesne okolnosti u kojima se izvršava Budžet, a koje su izazvane međunarodnim ekonomskim i geopolitičkim sukobima u svijetu.

„Stoga, prilikom izvršenja budžeta do kraja tekuće godine, Fiskalni savjet ističe da je neophodno obezbijediti izvršenje istog u skladu sa preporukama Fiskalnog savjeta Republike Srpske datim na Nacrt programa fiskalne konsolidacije. Navedeno se odnosi prije svega na strogo kontrolisanje javne potrošnje i provođenje mjera štednje, odnosno smanjenje svih neprioritetnih rashoda, a naročito materijalnih troškova, te obustavljanje nezapočetih i neproduktivnih kapitalnih ulaganja i nabavki (nabavka poslovnih prostora, automobila i sl.)“ navodi se u mišljenju Fiskalnog savjeta.

Fiskalni savjet napominje da je važno da se finansiranje u tekućoj godini realizuje u skladu sa usvojenim Budžetom za 2023. godinu, kako izvršenje budžeta ne bi bilo izloženo dodatnom riziku likvidnosti do kraja godine.

„Analiza izvršenja Budžeta za prvih šest mjeseci 2023. godine u odnosu na planirane iznose prema Budžetu za posmatrani period pokazuje određene promjene u strukturi i iznosima budžetskih sredstava i izdataka, što ukazuje na potrebu izrade rebalansa budžeta. Pored navedenog, u slučaju da do kraja tekuće godine dođe do značajnijeg negativnog odstupanja u privrednim kretanjima u odnosu na makroekonomske projekcije prema kojima je izrađen Budžet, a samim tim i u realizaciji

prihoda u odnosu na planirane iznose, biće neophodno dodatno smanjenje svih rashoda, izuzev prioritetnih rashoda i onih koji imaju direktan efekat na održavanje domaće tražnje“upozorio je Fiskalni savket.

Fiskalni savjet se osvrnuo i na servisiranje dugova Republike Srpske te je naglašeno da se treba povesti računa o izvorima zaduživanja, odnosno dati prednost unutrašnjem u odnosu na spoljni dug.

„Pri tome, treba imati u vidu posebno fiskalno pravilo o dugu. Naime, posebno pravilo o dugu kaže da ukoliko javni dug Republike Srpske na kraju fiskalne godine dostigne 50% BDP-a ostvarenog u toj godini, budžet za narednu godinu mora da bude sa budžetskim suficitom. S obzirom da nije realno očekivati suficit u narednoj budžetskoj godini, neophodno je strogo voditi računa o poštovanju fiskalnog pravila o dugu, te je potrebno obezbijediti provođenje fiskalne konsolidacije u

uslovima visokog nivoa neizvijesnosti na način da se ne naruši fiskalno pravilo koje se odnosi na dug“ upozorio je Fiskalni savjet.

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci tekuće godine biće razmatran na slijedećoj sjednici Narodne skupštine RS, 2. novembra.

Buka
CATEGORIES
Share This