Centralna banka Crne Gore pod lupom MMF-a

Centralna banka Crne Gore pod lupom MMF-a

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) će tokom juna, na zahtjev Centralne banke Crne Gore, sprovesti reviziju kodeksa transparentnosti.

Kodeks MMF-a o transparentnosti centralnih banaka, kako je saopšteno iz CBCG, je međunarodni kodeks koji omogućava centralnim bankama da mapiraju svoje prakse transparentnosti, sa ciljem povećanja njihove odgovornosti prema ključnim zainteresovanim stranama i unapređenja efikasnosti i vidljivosti politika centralnih banaka.

Imajući u vidu težnje da svoje funkcije i politike sprovodi u skladu sa najvišim standardima i najboljim praksama, Centralna banka Crne Gore je tražila reviziju MMF-a, kako bi i na polju eksterne komunikacije, prvenstveno sa najznačajnijim međunarodnim partnerima i finansijskim institucijama, uspostavila standarde usklađene sa najboljom praksom.

Revizija kodeksa transparentnosti CBCG podrazumijeva analizu prakse i procedura transparentnosti Centralne banke u odnosu na njeno upravljanje, politike, operacije i eksternu komunikaciju.

MMF će tokom misije, osim sa CBCG, razgovarati i sa predstavnicima Skupštine, medija, civilnog sektora, akademske zajednice i drugim zainteresovanim stranama. Cilj revizije kodeksa transparentnosti CBCG je implementacija najviših međunarodnih standarda transparentnosti, kao i jačanje dijaloga CBCG sa eksternom javnošću, uključujući najviše državne i međunarodne instuticije, medije i nevladin sektor.

Revizijom MMF-a, CBCG nastavlja politiku transparentnog odnosa prema najznačajnijim međunarodnim finansijskim institucijama. Izvještaj i rezultate revizije, koji se očekuju u posljednjem kvartalu tekuće godine, CBCG će koristiti za dalje unapređenje svojih procedura i praksi, kako bi i nivo transparentnosti u svim segmentima bio podignut na najviši nivo.

(Investitor.me)

CATEGORIES
Share This