BiH od akciza od 2006. sakupila 15,8 milijardi maraka!

BiH od akciza od 2006. sakupila 15,8 milijardi maraka!

U periodu od 2006. do kraja marta ove godine ukupni prihodi ostvareni po osnovu naplate akcize i putarina na gorivo iznosili su 15.823.511.647 KM.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, od cijene litra goriva prodatog na bh. tržištu u proteklih 18 godina naplaćeno je ukupno 7.275.439.129 KM putarina i 8.548.072.518 KM akciza.

Litar goriva

– Od litra goriva koje se proda na tržištu u BiH trenutno se plaćaju akciza u iznosu od 0,30 do 0,45 KM, zavisno od vrste naftnog derivata, te dvije putarine. Prva je putarina za održavanje puteva od 0,15 KM po litru derivata, a druga je za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju drugih puteva u iznosu od 0,25 KM po litru derivata – pojašnjavaju iz UIOBiH.

Tako su za održavanje puteva od 2006. do kraja marta ove godine prikupljene ukupno 3,74 milijarde KM. Po osnovu putarine za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju ostalih puteva od 2009. godine, kada je uvedena, prikupljene su 3,52 milijarde KM.

Kome najviše

Ukupni prihodi od putarina u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 158,3 miliona KM. Sredstva za izgradnju puteva iznosila su 59,3 miliona KM i raspoređena su sa svim ostalim prihodima od indirektnih poreza, prema koeficijentima koje usvaja Upravni odbor UIO – FBiH 62,01 posto, RS 34,44 posto i Distrikt Brčko BiH 3,55 posto.

– Drugi dio je putarina za izgradnju autoputeva te izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva, koja je raspoređena po posebnim koeficijentima na način da je FBiH pripalo 59 posto (52,5 miliona), RS 39 posto (34,7 miliona) i Distriktu Brčko BiH 2 posto (1,7 miliona). Ostatak predstavlja rezervu na posebnom podračunu Jedinstvenog računa za poravnanje kada Upravni odbor usvoji konačan akt o raspodjeli ovih sredstava – navode iz UIOBiH.

Prihodi po osnovu akciza na naftu i naftne derivate od početka godine do kraja marta iznosili su 123 miliona KM i raspoređeni su na način da je FBiH pripalo 62,01 posto, RS 34,44 posto i Distriktu Brčko BiH 3,55 posto.

Brojke

3,74 milijarde KM prikupljene za održavanje puteva od 2006. do kraja marta ove godine.

(Avaz) Foto: Avaz

CATEGORIES
Share This