Banke u BiH traže rješenje za osobe pod sankcijama

Banke u BiH traže rješenje za osobe pod sankcijama

Banke u Bosni i Hercegovini (BiH) mogle bi se naći pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država (SAD) zbog računa koje kod njih imaju osobe i poslovni subjekti koji se nalaze na crnoj listi. Udruženje banaka BiH je tražilo je pojašnjenje od Ambasade SAD-a.

Vršilac dužnosti pomoćnika sekretara za finansije Sjedinjenih Američkih Država Anna Morris, govoreći o sankcijama, kazala je da bi posljedice mogle imati domaće banke kod kojih osobe koje se nalaze na crnoj listi imaju otvoren račun.

Bez obzira na volju pojedinaca da ugasi račun u banci, a na šta je „kolege“ s crne liste pozvao predsjednik Republike Srpske, jedna od nepoznanica je na koji način banke trebaju postupati s onima koji imaju kredit u jednoj od banaka.

Zbog toga je Udruženje banaka BiH uputilo dopis Ambasadi SAD-a u BiH i tražilo dodatno pojašnjenje i instrukcije kako bi banke trebalo da postupaju s računima sankcionisanih osoba.

Kada je riječ o otvaranju novih računa tu je situacija jednostavnija. Banka može odbiti davanje usluge osobi koja se nalazi na crnoj listi.

Banka, naravno, može i nastaviti pružanje usluga osobi koja se nalazi na crnoj listi, što otvara mogućnost da se nađe pod sankcijama, među kojima je i zabrana obavljanja međunarodnih sankcija.

Iz Agencije za bankarstvo FBiH su nam kazali da u FBiH zakonski okvir reguliše rad banaka ujedno definiše obavezu banaka da upravljaju svim rizicima kojima mogu biti izložene u svom poslovanju, a isto obuhvata i rizike uspostavljanja poslovnog odnosa i prihvatljivosti klijenata banaka.

„Banke prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije, cijene rizik kojem mogu biti izložene sa svakim pojedinačnim klijentom i u zavisnosti od procijenjenog rizika donose odgovarajuće odluke u vezi uspostavljanja poslovnog odnosa, te sveobuhvatnosti mjera ograničenja koje će primijeniti protiv pojedinačnih lica i subjekata“, kažu iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Dodaju da su uspostavljeni procesi unutar banaka i sistemi upravljanja rizicima takvi da efikasno sprječavaju zloupotrebe bankarskog sistema, isključuju mogućnosti za nedozvoljene aktivnosti i umanjuju svaki rizik koji bi banke ili tržište izložio sankcijama.

(Klix) Foto: EPA-EFE/Klix.ba

CATEGORIES
Share This