POZAJMICA PREDUZEĆU DOBROČINSTVO, A NE KRIVIČNO DJELO: Drugostepena presuda: Miljan Aleksić oslobođen optužbi za zloupotrebu službenog položaja

POZAJMICA PREDUZEĆU DOBROČINSTVO, A NE KRIVIČNO DJELO: Drugostepena presuda: Miljan Aleksić oslobođen optužbi za zloupotrebu službenog položaja

Okružni sud u Trebinju potvrdio je u martu ove godine prvostepenu presudu kojom je bivši načelnik Bileće Miljan Aleksić oslobođen optužbi za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, u vezi sa pozajmicom koju je opština Bileća, na čijem je čelu bio, dala preduzeću “Imex international RS”.

Naime, prvostepenu oslobađajuću presudu u novembru prošle godine donio je Osnovni sud u Trebinju, a Vjeće Okružnog suda koje su činile sudije Bojan Stević, Duško Popić i Milosav Pikula odbacilo je kao neosnovanu žalbu Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Okružni sud je potvrdio stav prvostepenog suda da nije dokazano postojanje namjere optuženog da drugom pribavi imovinsku korist, već je odobravanje pozajmice tumačeno kao rezultat želje da preduzeće “Imex international RS” preprodi krizu zbog koje nije moglo da isplaćuje platu radnicima.

Naime, utvrđeno je da je preduzeće zapošljavalo oko 400 radnika i da je štrajk radnika zbog neisplaćivanja plata bio povod za traženje pozajmice od Opštine Bileća. Dokazano je i da odobravanje pozajmice nisu pratile odgovarajuće skupštinske odluke, što ukazuje na to da je Aleksić prekoračio granice svoga ovlaštenja. No, nije dokazana namjera da drugom pribavi imovinsku korist.

„Dakle, manifestacija volje optuženog ne ukazuje na njegovu namjeru da pozajmicom pribavlja korist preduzeću, posebno imajući u vidu karakter novčane transakcije u vidu zaključenja pismenog ugovora o pozajmici. U prilog navedenom ide i činjenica da je navedeno preduzeće jedan dio duga na ime pozajmice, u iznosu od 50.000 KM, vratilo opštini Bileća. Sve to je imalo uticaj na izostanak saznanja optuženog o budućoj šteti, odnosno nevraćanju pozajmice u punom iznosu, što takođe dovodi u pitanje održivost navoda iz optužnog akta o postojanju namjere optuženog da drugome pribavi imovinsku korist, odnosno konkretno preduzeću Imex Internacional RS doo Trebinje“, stoji u presudi Okružnog suda, uz napomenu da optužnica i ne sadrži konkretan opis namjere za pribavljanje imovinske koristi. 

Okružni javni tužilac se žalio na prvostepenu presudu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, Krivičnog zakona te pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja sa prijedlogom da Sud optuženom Aleksiću izrekne odgovarajuću kaznu zatvora za ovo krivično djelo. Takođe, tužilac navodi da je presuda nerazumljiva, protivriječna i da je nejasno da li je Osnovni sud utvrdio da kod Aleksića nije bilo namjere ili nije bilo svijesti ili htijenja da počini krivično djelo.

Okružni sud je ocijenio da u tom pogledu presuda nema manjkavosti i da se ne može raditi o bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka te odbacio i druge navode iz žalbe tužioca.

Inače, Aleksiću se najprije pred Osnovnim sudom u Trebinju sudilo da je u novembru i decembru 2013. godine, obavljajući dužnost načelnika Opštine Bileća, prekoračio granice službenog ovlaštenja u namjeri da drugom pribavi imovinsku korist i da je bio svjestan svog djela. 

Prema optužnici, Aleksić je odobrio pozajmicu preduzeću “Imex International RS” u iznosu od 130.000 maraka i 70.000 maraka, a da za to nije dobio garanciju za vraćanje pozajmice niti je imao potrebnu skupštinsku odluku.

Nadalje, preduzeće “Imex International RS” je u aprilu 2014. vratilo 50.000 maraka, a preostali iznos od 150.000 maraka nikada nije vraćen. Optužnica je teretila Aleksića da nije pokrenuo postupak potraživanja tih sredstava i na taj način je pomenutom preduzeću pribavio imovinsku korist u iznosu od 150.000 maraka. 

Stečajni postupak u ovom preduzeću pokrenut je u decembru 2015. godine.

Direkt portal

CATEGORIES
Share This