Koje visokoškolske ustanove u Srpskoj su prestale da rade?

Koje visokoškolske ustanove u Srpskoj su prestale da rade?

Od 2015. godine pet visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj ostalo je bez akreditacije i prestale su s radom.

To je navedeno u odgovoru Agencije za visoko obrazovanje RS na pitanje narodnog poslanika Milanka Mihajilice.

On se interesovao za ishod poznate tužilačke istrage „Klaster“, a potom je pitao kojim visokoškolskim ustanovama je oduzeta akreditacija od 2015. godine do danas i šta je razlog oduzimanja.

Prva od njih je Visoka škola Primus Gradiška. Ona je brisana iz Registra visokoškolskih ustanova Rješenjem Ministarstva od 18.11.2020. godine. U obrazloženju se navodi da je Visoka škola Primus dopisom od 30.10.2018. godine obavijestila Ministarstvo da obustavlja nastavni proces i da je prestala sa obrazovanjem studenata na svim studijskim programima koje izvodi zaključno sa 01.10.2018. godine, da su studente prepisali na Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banjaluka, da škola i dalje egzistira zbog pripremanja dokumentacije neophodne za obavljanje likvidacionog postupka.

–Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci je brisana iz registra visokoškolskih ustanova 04.08.2021. godine. Visoka škola je 25. avgusta 2020. godine donijela odluku da u školskoj 2020/2021. godini ne upisuje nove studente, odnosno da prestaje s akademskim radom po završetku postupka zatvaranja ustanove, a zbog dužeg perioda smanjenog interesovanja i nedovoljnog broja upisanih studenata koji bi omogućavao optimalan rad ustanove. Privredni sud u Banjaluci je donio odluku o prestanku rada Visoke škole 20. aprila 2021. godine – navodi se u odgovoru koga potpisuje direktorka Agencije Biljana Vojvodić.

–Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor je u postupku akreditacije dobila Rješenje o odbijanju akreditacije 17.3.2023. godine i Rješenje o odbijanju akreditacije studijskog programa Javna uprava 17.3.2023. godine.

Dana 05.4.2023. godine Visoka škola je uputila žalbu Upravnom odboru Agencije, kojom su obuhvaćena oba gore navedena rješenja Agencije. Rješavajući po žalbi Visoke škole, Upravni odbor Agencije je na sjednici održanoj 10.5.2023. godine donio jednoglasnu odluku o odbijanju žalbe, nakon čega je Visoka škola pokrenula upravni spor. Dopisom od 26.9.2023. godine Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor prosvjetne inspekcije – Odjeljenje Banjaluka, je obavijestila Agenciju da je 26.9.2023. godine izdala Rješenje kojim se Visokoj školi izriče mjera zabrane obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja u RS – piše u odgovoru Agencije.

Zatim, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Trn Laktaši (ITEP) je dopisom od 25.2.2022. godine, obavijestila Agenciju da pokreću postupak zatvaranja visokoškolske ustanove te da nisu upisivali studente ni na jednom licenciranom studijskom programu u upisnim rokovima za akademsku 2021/22. Godinu. Kao i da Visoka škola ITEP neće izvoditi nastavu ni na jednom licenciranom studijskom programu za akademsku 2021/22. godinu.

 –Visokoj školi „Koledž kozmetologije i estetike“ i studijskom programu Kozmetologija i estetika (240 ECTS) je od 1.12.2023. odbijen zahtjev za akreditaciju zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

Naime, Ministarstvo je dopisom od 8.11.2023. godine obavijestilo Agenciju da je Visoka škola uputila Ministarstvu zahtjev za licenciranje novog poslovnog prostora, što se u skladu Zakonom o visokom obrazovanju tumači kao zahtjev za izdavanje dozvole za rad na novoj adresi/sjedištu, koji je Ministarstvo zaključkom odbacilo jer Visoka škola nije dostavila dokaz o vlasništvu poslovnog prostora.

U  dopisu  Ministarstva  je  takođe  navedeno  da  je  Prosvjetna inspekcija donijela Rješenje 27.9.2023. godine o zabrani obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja Visokoj školi koja je stupila na snagu danom donošenja i traje do pribavljanja dozvole za rad na novoj adresi – podaci su Agencije za visoko obrazovanje RS.

Kada je riječ o ishodu akcije Tužilaštvu BiH i SIPA pod nazivom „Klaster“, a koje se odnose na kupovinu i falsifikovanje diploma na više visokoškolskih ustanova u RS, Agencija je u martu 2023. bila prekinula postupke akreditacije do donošenja konačne odluke nadležnih pravosudnih organa, i to za privatne visokoškolske ustanove koje su u tom trenutku bile u postupku akreditacije: Panevropski univerzitet Apeiron, Visoku školu za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, piše Srpska info.

(Srpskainfo) Foto:Arhiv

CATEGORIES
Share This