Koje podatke će sadržavati registar zaposlenih u institucijama BiH?

Koje podatke će sadržavati registar zaposlenih u institucijama BiH?

 

Naime, Savjet ministara BiH je na posljednjoj sjednici jednoglasno usvojio izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, na osnovu kojih su stvoreni uslovi za uspostavljanje registra zaposlenih u institucijama BiH. Te izmjene zakona upućene su ka Parlamentu BiH na potvrđivanje.

U Ministarstvu pravde BiH, koji je predlagač izmjena pomenutog zakona, pojašnjavaju da će registar voditi Agencija za državnu službu u saradnji sa nadležnim institucijama.

– U registru će biti podaci o službenicima i drugim zaposlenim u institucijama BiH. Takođe, u njemu neće biti informacije koje se odnose na policajce, službena vojna lica i zaposlene u Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji i Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera. Za tu kategoriju zaposlenih primjenom odgovarajućeg uređaja moći će se pristupiti samo statističkim podacima – kazali su “Glasu Srpske” u Ministarstvu pravde BiH.

Naglašavaju da će u registru zaposlenih biti podaci o zaposlenima od imena i prezimena, JMB, ali i prezime po rođenju kao i sami datum rođenja.

– U toj bazi biće i podaci o državljanstvu, polu, nacionalnosti, adresi, obrazovanju i stručnom usavršavanju te vještinama, imenovanjima i razrješenjima zaposlenih. Takođe, biće neizostavne i informacije koje se odnose na radni staž i iskustvo zaposlenih, iznos plata i naknada, kao i ocjene za rad i zalaganje – naveli su u Ministarstvu pravde i dodali da će u bazi biti i podaci koji se odnose na disciplinske mjere i krivične presude za one zaposlene kojima su te sankcije već izrečene.

U resornom ministarstvu naglašavaju da lični podaci iz registra zaposlenih, osim imena i prezimena, neće biti javni.

– Važno je još naglasiti da je izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH uspostavljen registar zaposlenih, ali da će Savjet ministara podzakonskim aktom, a na prijedlog Agencije za državnu službu, detaljnije regulisati uspostavljanje i vođenje samog registra – zaključili su iz Ministarstva pravde.

Pokušaji da se uspostavi registar, odnosno na jednom mjestu saberu podaci o nacionalnoj, polnoj, kvalifikacionoj i drugoj strukturi rukovodilaca i drugih zaposlenih u više od 70 institucija na nivou BiH traju, prema ranijim podacima iz Agencije za državnu službu BiH, još od 2010. godine.

Dio političke javnosti i nevladinog sektora duže vrijeme ističe da je potrebno uvesti više reda i povećati transparentnost kada je riječ o zapošljavanju na nivou BiH. Nerijetko se može čuti i da reforma javne uprave, koja je u procesu više godina, do sada nije dala očekivane rezultate iako je u te poslove uloženo nekoliko miliona maraka vlastitih i donatorskih sredstava.

Novine

Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je i da će usvojene izmjene Zakona o državnoj službi u institucijama BiH omogućiti većem broju zainteresovanih lica prijavu na javni konkurs, ali i olakšati proces predaje dokumentacije te ubrzati proces zapošljavanja.

– Novina u zakonu je omogućavanje i drugim licima, koja nisu državni službenici ili zaposlenici, podnošenje prijava ukoliko imaju saznanje o učinjenim povredama službene dužnosti – navedeno je u saopštenju Savjeta ministara.

Glas Srpske

CATEGORIES
Share This