FZO: Nakon uplate doprinosa, osiguranje važi dva mjeseca

FZO: Nakon uplate doprinosa, osiguranje važi dva mjeseca

Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske radniku odobrava pravo na osiguranje dva mjeseca od posljednje uplate doprinosa, pod uslovom da poslodavac redovno izmiruje svoje zakonske obaveze, rečeno je u FZO.

U FZO ističu da kada, na primjer, poslodavac uplati doprinose za avgustovsku platu, osiguranik je zdravstveno osiguran do kraja oktobra.

– Dakle, iz mjeseca u mjesec kako se uplaćuje doprinos, tako se produžava i osiguranje i radnici ga imaju u kontinuitetu, bez prekida. To znači da poslodavci imaju dovoljno vremena da izmire svoje zakonske obaveze i da ne čekaju posljednji čas nauštrb radnika koje je svoje doprinose zaradio – navode u Fondu.

Međutim, ističe se, u praksi se upravo to dešava, da poslodavci čekaju posljednji momenat kako bi uplatili doprinose.

– U pravilu, sada bi trebalo da se uplaćuju doprinosi za avgust, a većinom se plaćaju tek za jul, a i sa tim uplatama se kasni jer se čeka posljednji dan u mjesecu ili čak početak narednog mjeseca, i onda se u praksi dešavaju problemi sa osiguranjem – kažu u Fondu.

U FZO naglašavaju da je razlog zašto se često početkom mjeseca javlja vakuum i građani nemaju osiguranje jeste taj što poslodavci neblagovremeno izmiruju svoje obaveze.

– Zakon o doprinosima Republike Srpske je jasan, obaveza uplate doprinosa nastaje onog momenta kada se isplati plata i da poslodavci uplaćuju doprinose kada isplaćuju i platu ne bi bilo nikakvih problema i radnici bi kontinuirano imali osiguranje –  navode u Fondu.

Iz Fonda podsjećaju da je Zakonom o doprinosima precizirano da obaveze po osnovu doprinosa nastaju onog momenta kada se i isplati plata radnicima za mjesec koji je prijavio, što znači da je poslodavac dužan da prilikom isplate plate, uplati i doprinose ili eventualno do kraja mjeseca od momenta kada je uplatio platu.

Isto tako zakon je definisao da u slučaju da poslodavac uopšte ne isplati platu za mjesec koji je prijavio, dužan je da u roku od 60 dana uplati doprinose.

FZO je putem svoje internet stranice u linku “E servis” omogućio građanima da u svakom trenutku mogu da provjere svoj status osiguranja, odnosno da li se za njih uplaćuju doprinosi.

To je, kako se navodi, upravo omogućeno kako bi se radnici pravovremeno informisali u vezi svog zdravstvenog osiguranja i da u slučaju negativnog statusa osiguranja kod svog poslodavca provjere o čemu se radi.

– Svima u društvu bi trebalo da bude zajednički interes da se poštuju zakonske obaveze, a ne da se blagonaklono odnosimo prema neplaćanju doprinosa i da se istovremeno od Fonda očekuje da krši Zakon i finansira zdravstvenu zaštitu i neosiguranih građana i to iz prihoda onih koji su doprinose uredno plaćali – naglašavaju u FZO.

Iz Fonda su istakli da svaki radnik kome poslodavac ne uplaćuje doprinose koje je zaradio, što je krivično djelo, to može da prijavi nadležnim organima, kao i Poreskoj upravi u čijoj je nadležnosti kontrola i naplata doprinosa.

Srna

CATEGORIES
Share This