Evo koje još novine su uvedene ovim zakonom

Evo koje još novine su uvedene ovim zakonom

Novim izmjenama Zakona o prekršajima sada je moguće izreći zabranu prisustvovanja sporstkim događajima, a prekršioci će moći sada kazne plaćati elektornski, potvrđeno je u MUP Srpske.

Oni su pojasnili da je novi zakon na snagu stupio u utorak, a propisao je nekoliko novina.

– Prekršajnim nalogom sada se može izreći zaštitna mjera zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama. Zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera nastupa kada proteknu dvije godine, dok je prethodnim zakonskim rješenjem zastarjelost nastupala protekom jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju, odnosno izvršnog prekršajnog naloga kojim su izrečene zaštitne mjere – rekli su u MUP Srpske.

Dodali su da osoba koja je zatečena u izvršenju prekršaja a odbije da se podvrgne testiranju na opojne droge i sredstva može se zadržati do oporavka, a najduže do 12 časova. Ova mjera ranije nije bila predviđena.

– Takođe, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske predviđena je mogućnost da okrivljene osobe novčanu kaznu i troškove platnog prometa mogu platiti elektronski, uz korišćenje POS terminala (standardno ili beskontaktno plaćanje) na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlaštenog službenika, u policijskoj stanici ili kancelariji nadležnog ovlaštenog organa, uz izdavanje dokaza o uplati – pojasnili su u policiji.

Trenutno se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovode potrebne procedure, kojima će se omogućiti uslovi za relaizaciju navedne odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske.

Srpskainfo

CATEGORIES
Share This