Ustavni sud BiH prijavljuje one koji ne poštuju odluke

Ustavni sud BiH prijavljuje one koji ne poštuju odluke

Ustavni sud BiH počeo je Tužilaštvu BiH masovno da prijavljuje one koji ne izvršavaju njegove odluke, a među njima je najviše sudova i, konkretno, predsjednika sudova u BiH.

Samo ne jednoj sjednici, koja je održana 30. novembra, Ustavni sud BiH usvojio je 10 rješenja o neizvršavanju njegovih odluka.

Predsjednik Opštinskog suda u Bihaću nije izvršio Odluku Ustavnog suda od 23. februara 2022. godine, predsjednik Opštinskog suda u Lukavcu nije izvršio odluku od 15. januara 2020. godine, a predsjednik Opštinskog suda u Sarajevu se oglušio na odluku Ustavnog suda BiH od 15. jula 2020, objavljeno je u posljednjem broju “Službenog glasnika BiH”.

Odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće
Takođe, utvrđeno je da Opštinski sud u Mostaru nije ispoštovao odluku iz 2017. godine, a predsjednik Osnovnog suda u Banjaluci nije izvršio odluku Ustavnog suda BiH iz 2018.

Na istoj sjednici Ustavni sud BiH je donio zaključak da ga ignoriše Poreska uprava FBiH odnosno njena filijala Živinice, u dva slučaja.

Takođe, u pretposljednjem broju “Službenog glasnika BiH” objavljena su tri rješenja o neizvršavanju odluka Ustavnog suda BiH koja datiraju sa iste sjednice 30. novembra.

Tada je utvrđeno da predsjednik Osnovnog suda u Banjaluci nije izvršio dvije odluke, a predsjednik Opštinskog suda u Mostaru jednu odluku.

Prema Krivičnom zakonu BiH, odluke Ustavnog suda BiH su “konačne i obavezujuće”.

Do 5 godina zatvora
– Službeno lice u instituciji BiH, Federacije, Republike Srpske, Brčko distrikta, ili u kantonu, gradu ili opštini ili lokalnoj zajednici ili bilo kojem organu lokalne uprave i samouprave, ili odgovorno lice koje ne primijeni, ne provede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje konačnu i obavezujuću odluku Ustavnog suda BiH, uključujući i odluku o privremenoj mjeri, konačnu i izvršnu odluku ili privremenu mjeru Suda BiH, Doma za ljudska prava BiH Evropskog suda za ljudska prava, ili koje spriječi odnosno na drugi način omete primjenu, provođenje ili izvršenje takve odluke, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina – piše u Krivičnom zakonu BiH.

Nije poznato da je do sada iko kažnjen na ovaj način zbog neizvršavanja odluka Ustavnog suda BiH, iako se sud i ranije obraćao Tužilaštvu BiH.

Da li će ovaj put biti drugačije, počev od predsjednika osnovnih, odnosno opštinskih sudova?

(Srpskainfo) FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

CATEGORIES
Share This