Sjednica Savjeta ministara BiH: Pred ministrima budžet

Sjednica Savjeta ministara BiH: Pred ministrima budžet

Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici, koja će prvi put biti održana van Sarajeva, u Mostaru, trebalo da razmatra Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period 2024 – 2026. godine, kao i Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu.

Pred ministrima bi se trebao naći i novi tekst Nacrta zakona o izmjeni Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema;

Prijedlog odluke o utvrđivanju namjene sredstava deponovanih na namjenskom računu za projekte unapređenja sektora cestovnog prometa kao i Prijedlog odluke o korištenju prenesenih namjenskih sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacione sisteme.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH ostvarenog zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za 2024.godinu, Prijedlog odluke o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2024. godinu te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini dnevnice za službena putovanja zaposlenim u institucijama BiH.

Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Republike Srbije i BiH za IPA III Program prekogranične saradnje “Srbija – Bosna i Hercegovina” za period 2021 – 2027. godine jedna je od predviđenih tačaka dnevnog reda.

Predviđeno je i razmatranje Analize trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Bosne i Hercegovine sa svijetom za 2023. godinu.

(Fena)

CATEGORIES
Share This