Savjet ministara BiH danas o kreditu za projekte

Savjet ministara BiH danas o kreditu za projekte

Savjet ministara Bosne i Hercegovine razmatraće na sjednici koja je zakazana za danas, Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj za projekt unapređenja kvaliteta vazduha.

Početak sjednice zakazan je za 13 sati. 

Na dnevnom redu je i Nacrt odluke o ratifikaciji Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) i Bosne i Hercegovine.

Među brojnim tačkama dnevnog reda je i Prijedlog odluke o usvajanju Minimalnih standarda za pružanje kvalitetne pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima, posebno djeci u Bosni i Hercegovini koju je predložilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ministri će biti upoznati i o statističkim pokazateljima u obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, što je informacija koju je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Takođe, biće razmatran i izvještaj o provođenju Akcionog plana za implementaciju Rezolucije Ujedinjenih nacija 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini te Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2027. godine.

(Avaz)  Foto:BN

CATEGORIES
Share This