Propala nabavka tri nove limuzine od skoro 300.000 KM

Propala nabavka tri nove limuzine od skoro 300.000 KM

Državni parlament nije uspio proširiti vozni park sa 15 na 18 skupocjenih vozila. Krajem 2020. tri skupocjena BMW-a platili su skoro 330.000 KM

Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH poništio je tender nabavke tri skupocjena službena vozila ukupne vrijednosti od 297.020 KM (bez PDV-a cijena je iznosila 253.864 KM).

Postupak kupovine limuzina pokrenut je 7. juna,a obavještenje o nabavci izdato je 13. jula. U predviđenom roku dostavljena je jedna ponuda i to ponuđača AC Quattro sa cijenom od 296.460 KM sa popustom.

Međutim, kako je konstatovano, uvidom u dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo neprihvatljiva za Ugovorni organ, jer ne ispunjava sve formalno-pravne, lične i tehničke/profesionalne uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa za nabavku službenih vozila za potrebe Parlamentarne skupštine BiH.

Naime, u tački 13.2. tenderske dokumentacije ugovornog organa Parlamentarne skupštine BiH, kao jedan od uslova tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača traženo je: “Osposobljenost i ovlaštenost od strane proizvođača da kao generalni zastupnik ili ovlašteni distributer prodaje i servisira.

Komisija za provođenje predmetne javne nabavke je uvidom u ponudu ponuđača utvrdila da je u istoj dostavljena autorizacija generalnog zastupnika za ovlaštenog distributera, ali da ponuđač nije dostavio ovlaštenje generalnog zastupnika za davanje autorizacije.

Inače, Parlamentarna skupština BiH već posjeduje vozni park od 15-ak vozila, a krajem krajem 2020. nabavila je tri skupocjene limuzine marke BMW, o čemu je pisao Fokus.ba. Riječ je o limuzinama marke BMW 530 XD koji razvija brzinu od 100 kilometara na sat za 5,8 sekundi, a ukupna cijena za tri vozila iznosila 329.175 KM.

CATEGORIES
Share This