Patrijarhat u BiH: Muškarci ubjedljivo “vladaju”

Patrijarhat u BiH: Muškarci ubjedljivo “vladaju”

Tradicionalno, bosanskohercegovačko društvo ima duboke korijene patrijarhalne kulture, gdje su muškarci često dominantni u javnom prostoru, uključujući političku arenu. Ova tradicija može otežati ženama ulazak i napredovanje u politici.

Prema javno dostupnim podacima državnih institucija dostavljenih Agenciji za statistiku BiH, u Savjetu ministara BiH samo je jedna žena ministar i to u Ministrastvu civilnih poslova BiH. Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH je žena.

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, na Opštim izborima 2022. godine, žene predstavljaju samo 1/4 izabranih zvaničnica na svim nivoima vlasti u BiH. Za Predsjedništvo BiH, od ukupno tri člana, izabrana je i jedna žena. Najmanji broj izabranih zvaničnica je u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Diskriminacija prema ženama i stereotipi o njihovim sposobnostima i ulozi u društvu mogu ih ograničiti u političkom angažmanu. Često se ženama pripisuje uloga brige o porodici, što ih može udaljiti od političkog angažmana.

Iako postoji nekoliko zakonskih odredbi koje promovišu rodnu ravnopravnost i zastupljenost žena u politici, nedostatak provođenka kvota ili nedovoljna podrška političkih stranaka u promovisanju žena kao kandidata može ograničiti njihovu zastupljenost.

Bosna i Hercegovina se suočava s problemima korupcije i političke nestabilnosti, što dodatno otežava ženama ulazak u politiku i napredovanje unutar političkog sistema.

Kako bi se riješio problem nedovoljne zastupljenosti žena u politici, potrebno je provesti mjere poput jačanja političke volje za provođenje kvota, osiguranja obuke i podrške za žene koje žele da uđu u politiku te promocije svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti u političkim strukturama. U Bosni i Hercegovini je ta podrška još uvijek, nažalost, izričito deklarativna.

(Forbes/BN) Foto: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA/Agencija za statistiku BiH

CATEGORIES
Share This