Održana konstitutivna sjednica Koordinacionog odbora za reformu javne uprave

Održana konstitutivna sjednica Koordinacionog odbora za reformu javne uprave

Konstitutivna sjednica Koordinacionog odbora za reformu javne uprave, kojom je predsjedavala predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto, održana je u Sarajevu.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Koordinacionog odbora za reformu javne uprave, te je za sekretara ovog odbora imenovana Ranka Papović, viša stručna saradnica za pravne poslove u Pravnoj jedinici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, u periodu od dvije godine.

Koordinacioni odbor je prihvatio Informaciju o trenutnom stanju u procesu reforme javne uprave i dao punu podršku njegovom provođenju, u skladu sa Strateškim okvirom za reformu javne uprave i pripadajućim Akcionim planom, realizacijom 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije i implementacijom preporuka Posebne grupe za reformu javne uprave.

Savjet ministara BiH i vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH pozvane su da imenuju članove provedbenih struktura koje se uspostavljaju Zajedničkom platformom o principima i načinu implementacije reforme javne uprave, te da u svoje programe rada uvrste aktivnosti koje se odnose na ovaj proces.

Također, Savjet ministara BiH, entitetske i Vlada Brčko distrikta BiH pozvani su da osiguraju veću finansijsku podršku i što prije ojačaju kapacitete koordinatora za reformu javne uprave.

Podržan je proces redovnog praćenja i izvјeštavanja o provošenju Strateškog okvira za reformu javne uprave i pripadajućeg Akcionog plana. Koordinatori za reformu javne uprave svih upravnih nivoa u BiH i druge provedbene strukture pozvani su da najkasnije do kraja drugog kvartala 2024. godine završe proces prioritizacije, analize i revizije Akcionog plana.

Koordinacioni odbor je podržao reaktivaciju rada Fonda za reformu javne uprave.

Koordinatori entiteta i Brčko distrikta BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH zadužuju se da nastave razgovore s donatorima aktivnim u Bosni i Hercegovini kako bi se osigurala nova ulaganja i uspostavio efikasan mehanizam koordinacije donatora u ovoj oblasti s ciljem osiguranja finansijske pokrivenosti svih aktivnosti u vremenskom okviru revidiranog Akcionog plana, kao i nakon toga za sljedeće reformske aktivnosti.

ISTOK

 

CATEGORIES
Share This