Niz nepravilnosti oko zapošljavanja radnika u UIO

Niz nepravilnosti oko zapošljavanja radnika u UIO

Pored toga, revizori su dali mišljenje s rezervom i na privremeno obavljanje poslova visoke stručne spreme, a skrenuli su pažnju na nepravilnosti i nedostatke u procedurama javnih nabavki.

„Upravni odbor UIO nije postupio u skladu sa članom zakona koji definiše vanjski pregled rada Uprave i ispitivanje prikupljanja i raspodjele prihoda koje vrši Uprava“, navodi se u revizorskom izvještaju.

Revizori su utvrdili da je Uprava u 2022. godini od ukupno 20 prethodno datih preporuka, realizovala četiri, osam nije, dok je u toku realizacija pet preporuka, a za tri preporuke nije data ocjena.

Uprava je dužna da prilikom zapošljavanja putem ugovora o radu na određeno vrijeme postupa u skladu sa relevantnim propisima koji regulišu postupak zapošljavanja, poštujući principe zakonitosti i transparentnosti“, ponovo su kao i ranijih godina naveli revizori.

Opravdanje za ovakvo postupanje UIO revizori su našli u stavu Savjeta ministara BiH koji nije davao saglasnost za novo zapošljavanje.

Uprava je u više navrata podnosila Savjetu ministara urgencije za odobravanje zapošljavanja po konkursnoj proceduri, ali kako nije dobila saglasnost na isto, još uvijek postoji veliki broj osoba koje rade na određeno vrijeme bez prethodno provedene konkursne procedure“, navodi se u izvještaju.

Pored toga, revizori su ponovo utvrdili da „Uprava i dalje odobrava privremeno obavljanje poslova visoke stručne spreme zaposlenima koji obavljaju poslove sa srednjom stručnom spremom, a koji su u međuvremenu stekli visoku stručnu spremu“.

U revizorskom izvještaju se ističe da je potrebno okončati započete aktivnosti sistemskog i strateškog rješavanja pitanja izmjene postojećeg ili usvajanje novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u cilju efikasnog funkcionisanja i razvoja UIO BiH“.

„Iako je Uprava uputila na usvajanje, Upravni odbor UIO ni u 2022. godini nije dao saglasnost na Prijedlog novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji“, zaključili su revizori.

(Capital) Foto:Arhiv

CATEGORIES
Share This