Na dnevnom redu Doma naroda tri reformska zakona

Na dnevnom redu Doma naroda tri reformska zakona

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas bi trebalo da donese odluku o tri prijedloga zakona bitna za evropski put BiH – o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH, ombudsmanu za ljudska prava i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS).

Sva tri zakonska prijedloga utvrdilo je i u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara BiH, a prošle sedmice usvojio Predstavnički dom Parlamenta BiH.

Principi Prijedloga zakona o slobodi pristupa informacijama, koji nosi oznaku EI, kao potvrdu usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti usmjereni su na jačanje transparentnosti i otvorenosti javne vlasti, slobodan i besplatan pristup informacijama, uz pravovremenost i tačnost u njihovom objavljivanju, te jačanje odgovornosti institucija BiH u ovom procesu.

Novina u predloženom, u odnosu na važeći zakon, jeste elektronsko podnošenje zahtjeva i uvođenje potpuno novog modela proaktivne objave određenih informacija važnih za rad, organizaciju, odlučivanje i finansiranje institucija BiH.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH, kako je navedeno u obrazloženju, jačaju se kapaciteti ove institucije, a ombudsmanima se, osim zaštite ljudskih prava, omogućava da snažnije djeluju u njihovoj promociji u skladu sa Pariskim principima.

Izmjenama i dopunama ovog zakona jača se finansijska nezavisnost Institucije ombudsmana, te se naglašava njena uloga u osnaživanju saradnje i dijaloga sa nevladinim sektorom i akademskom zajednicom u BiH.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u BiH naglašavaju se principi integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnost rada, dvostepenost pri odlučivanju i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući podjednako sudije, tužioce i članove VSTS-a.

Izmjene i dopune Zakona, između ostalog, uređuju pitanja u vezi sa sukobom interesa članova VSTS-a i uvode obavezu sudija i tužilaca da prijave imovinu i interse, kao jednu od mjera u borbi protiv korupcije u pravosuđu.

Odredbama ovog zakona se, istovremeno, pojačava disciplinska odgovornost sudija, tužilaca, kao i članova VSTS-a za počinjene disciplinske prekršaje.

Prijedlozi zakona o slobodi pristupa informacijama i ombudsmanu BiH u Domu naroda nalaze se u drugom čitanju, dok je za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o VSTS-u, koji će prvi put biti razmatran u ovom domu, Predstavnički dom preporučio da se razmatra po hitnoj proceduri kako bi se omogućilo usvajanje sva tri zakona na istoj sjednici.

Na dnevnom redu sjednice je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim se predviđa da lica sa invaliditetom većim od 80 posto imaju pravo na znak pristupačnosti i mogu parkirati na označena parking mjesta.

Dosadašnjim rješenjem to pravo bilo je omogućeno samo licima sa invaliditetom od 100 posto.

Pred delegatima će se u prvom čitanju naći i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH, koji porodiljama zaposlenim u institucijama BiH garantuje pravo da nakon porodiljskog odsustva rade pola radnog vremena do jedne godine života djeteta, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine.

(Klix) Foto:Fena

CATEGORIES
Share This