BiH prodala akcije banke koje je dobila raspadom SFRJ

BiH prodala akcije banke koje je dobila raspadom SFRJ

Savjet ministara BiH prihvatilo je ponudu “Alta Pay Group” i za 340.770 evra prodaće 10.352 dionica koje ima u Alta banci iz Beograda.

Radi se o dionicima bivše SFRJ u Jugoslovenskoj banci za međunarodnu ekonomsku saradnju (JUBMES) koje je svojom rezolucijom još 2006. godine raspodijelio Odbor za raspodjelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Tada su BiH pripale 533 dionice tadašnje vrijednosti 100.000 evra ili 15,5 posto od ukupno 3.440 dionica. JUMBES banka kasnije je promijenila ime u Alta banka a.d Beograd.

– S obzirom na to da je BiH mali akcionar i ne može uticati na procese odlučivanja, zaključeno je da se pokrene postupak prodaje dionica – saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Nezavisne

CATEGORIES
Share This