BiH daje milione za smještaj svojih diplomata u svijetu

BiH daje milione za smještaj svojih diplomata u svijetu

Bosna i Hercegovina na stanarine za diplomatsko-konzularno osoblje u svijetu izdvaja godišnje oko 7,5 miliona maraka, saznaje CAPITAL.

U Ministarstvu inostranih poslova BiH su istakli da se naknada za troškove najma stambenog prostora za diplomatsko-konzularno osoblje isplaćuje u skladu sa Pravilnikom o platama, dodacima i naknadama pomenutog osoblja.

Važno je napomenuti da BiH ima 56 DKP-a u svijetu, te da su pretprošle godine povećavali i koeficijente za obračun plata diplomata u inostranstvu.

Iako se izdvaja pozamašna cifra za stanarine čini se da rad DKP-a ne prati ove brojke, pa su tako i revizori Kancelarije za reviziju BiH ukazivali na značajne slabosti u radu DKP mreže.

Konkretno, revizori naglašavaju da su zapazili slabosti u radu DKP mreže, neadekvatnu kadrovsku politiku Ministarstva, kao i nedostatak adekvatnih i transparentnih kriterijuma o unapređenju i napredovanju diplomata.

U revizorskom izvještaju je navedeno da su u odnosu za 2021. godinu pretprošle godine, izdaci za plate i naknade bili veći za 833.605 KM što je, između ostalog,  kako je napomenuto, posljedica povećavanja koeficijenta i izmjena osnovice za obračun plata diplomatskom osoblju u inostranstvu.

Revizori su upozorili i da nedostaju konkretne smjernice, prioriteti, ciljevi i platforme iz sjedišta Ministarstva kao temelj za djelovanje po pitanju ekonomske diplomatije, kao i smjernice za izradu planova i izvještaja o radu DKP-ova.

“Ekonomska diplomatija uglavnom je prepuštena DKP-ovima. Pored toga, postoji i nedostatak informisanosti ulagača u formi materijala koji bi sadržao temeljne podatke o poslovnom okruženju, kao i snabdjevenost reklamnim i promotivnim  materijalom potencijalima BiH”, stoji u revizorskom izvješataju.

Dodali su da u pojedinim DKP-ovima čak nisu osigurani minimalni bezbjednosni uslovi za rad, kao i videonadzor nad konzularnim aktivnostima, a konstatovane su i slabosti kod kancelarijskog i arhivskog poslovanja te nedostatak internet stranica.

(Capital) Foto: Youtube Printscreen

CATEGORIES
Share This