Ako prođe novi zakon više nema plaćanja gotovinom iznad 30.000 KM

Ako prođe novi zakon više nema plaćanja gotovinom iznad 30.000 KM

Prijedlog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti nije usvojen na posljednjoj sjednici Doma naroda Parlamenta BiH. Još uvijek postoji mogućnost da se na vrijeme usvoji, ako Kolegijum Doma naroda odluči da se o njemu odlučuju u hitnoj proceduri.

Savjetnik programa „Borba protiv ilegalnih finansijskih tokova“ Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) Bakir Haverić kazao nam je da bez usvajanja ovog Zakona BiH gotovo sigurno neće postići dovoljnu usklađenost sa FATF standardima (Financial action task force) te postoji opasnost da će BiH biti stavljena na listu FATF-a.

„Stavljanje na sivu listu FATF-a sa sobom nosi pored reputacijskih posljedica i ekonomske i društvene posljedice u pogledu smanjenja nivoa stranih investicija te otežanog plaćanja dobavljačima u inostranstvu od strane firmi u BiH. Ovo je naročito značajna stavka kada se uzme u obzir da je BiH uvoznik većine dobara koje naši potrošači konzumiraju.

Takođe, i otežano plaćanje prema našim izvoznicima iz BiH od strane kupaca iz inostranstva, obzirom da će BiH postati visokorizična zemlja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Samim tim, smanjeni obim ekonomske aktivnosti ima za posljedicu smanjenje prikupljenih poreza što na kraju utiče na sve sfere društvenog života“, rekao je Haverić za Klix.ba.

Tijelo koje će ocijeniti BiH u pogledu pridržavanju ovih standarda je Moneyval (tijelo Vijeća Evrope).

„Predstavnici Moneyvala dolaze u posjetu u BiH naredne sedmice kako bi uradili evaluaciju sistema borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Posjeta traje tri sedmice počevši od narednog ponedeljka te u tom periodu trajanja evaluacije ako se usvoji novi Zakon, biće uzet u obzir kada je u pitanju ocjena BiH sa preporukama FATF-a“, kazao je Haverić.

Šta donosi novi zakon?

Novim Zakonom vrši se, vrši se usklađivanje sa Uredbama i Direktivama EU o kontrolama gotovine koja se unosi/iznosi u/iz Unije i sprečavanju korištenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma.

Zakon uspostavlja stalno koordinaciono tijelo od predstavnika nadležnih organa entiteta i Brčko Distrikta koje imenuje Savjet ministara radi unapređenja, koordinacije i saradnje u određenim oblastima koji se odnose na djelokrug zakona, odnosno na izvršavanje međunarodnih obaveza BiH u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, u konsultaciji sa vladama FBiH, RS i Brčko Distrikta.

Takođe, Zakon donosi precizniju definiciju „bližih saradnika“ politički eksponiranih lica nad kojima se vrši pojačan nadzor od strane obaveznika Zakona te uključuje sva fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima, pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički eksponiranim licem.

Po prvi put uvodi pojam virtuelnih valuta te reguliše obaveze pružalaca usluga virtuelnih valuta te nadzor nad njihovim radom.

Uvode se mehanizmi koji će osigurati da se sprovodi ograničenje plaćanja gotovinom za obaveznike Zakona (30.000 KM) na način da više niko nije izuzet ove obaveze. U prethodnom Zakonu, obaveznici (tj, finansijske institucije, notari, advokati, priređivači igara na sreću, itd.) nisu imali ovo ograničenje.

(Klix) Foto: Dom naroda/Arhiv

CATEGORIES
Share This