Zašto je učenicima dosadno na testovima

Zašto je učenicima dosadno na testovima

Međunarodni tim naučnika predvođen Univerzitetom u Beču je ispitao fenomen dosade na ispitima i došao do neobičnih rezultata.

Studija je pokazala da dosada vrlo negativno utiče na rezultate testova.

Iako je dosada trenutno vrlo intenzivno proučavan fenomen, pojava dosade na ispitima znanja do sada je u istraživanjima potpuno ignorisana. Glavni uzroci dosade je, tvrde, manjak ili, s druge strane, višak izazova tokom ispita.

Veliki broj studija je već pokazao da dosada ima štetan uticaj na učenje i performanse, ali i na mentalno i fizičko zdravlje. Naučnici su svoje istraživanje sada proširili i na svakodnevicu djece u školama.

Dosada se tako javlja i kada ispitni materijal nema ličnu važnost za učenike. Visok nivo dosade je imao negativan uticaj na rezultate testova. S tim u vezi, naučnici su prvi put formulisali takozvanu hipotezu o obilju i uspjeli su da je potvrde.

Hipoteza o obilju kaže da je dosada štetna za učinak, naročito kada je pretjerana, jer bi tada svi mentalni resursi morali biti iskorišteni za rješavanje zadataka. S druge strane, ako je dosada nastupila kao rezultat manjka izazova, resursa za obradu zadataka bi bilo u izobilju.

U studiji je učestvovalo ukupno 1.820 njemačkih učenika od 5. do 10. razreda. Pitanja o stepenu dosade, da li je zadatak bio prezahtjevan ili nezahtjevan, te o relevantnosti zadataka za život pojedinca postavljena su direktno između blokova zadataka na testu.

Istraživači takođe navode preporuke za nastavnike i zakonske staratelje. Tako bi nastavnici, naprimjer, u cilju suzbijanja dosade na provjerama znanja trebali pripremiti ispitne zadatke na način da imaju veze sa stvarnim životom učenika.

Zadaci ne bi trebali biti ni preteški ni prelagani.Čak i roditelji mogu podržati svoju djecu tako što će pokrenuti otvorenu diskusiju o tome da li su učenici u školi preopterećeni ili imaju premalo izazova. Posebno u slučaju prekomjernog napora u školi, potrebno je brzo reagovati kako bi se izbjegla dosada i drugi negativni učinci kao što je drastičan pad uspjeha.

(Srpskainfo)

CATEGORIES
Share This