VEĆI OD PLANA Ukupan tekući deficit korisnika budžeta Srpske za prošlu godinu 316.727.739 KM, zaduženje u padu

VEĆI OD PLANA Ukupan tekući deficit korisnika budžeta Srpske za prošlu godinu 316.727.739 KM, zaduženje u padu

Izvršenje budžeta za 2023. godinu ima za rezultat budžetski deficit u iznosu od 257.864.346 КM, navodi se u mišljenju Fiskalnog savjeta Republike Srpske.

Ostvareni budžetski deficit je veći za oko jedan procenat u odnosu na Rebalansom planirani iznos, a što je rezultat niže realizacije budžetskih prihoda.

U prvoj polovini 2023. nastavljeno je usporavanje privredne aktivnosti koje je započeto tokom 2022. godine usljed višestrukih kriza, a što se odrazilo na realizaciju osnovnih budžetskih kategorija.

-Iskazani budžetski deficit predstavlja razliku bruto budžetskog deficita u iznosu od 80.556.138 КM i neto izdataka za nefinansijsku imovinu koji su iskazani u negativnom iznosu od 177.308.208 КM. Iznos prethodno navedenog budžetskog deficita, koji predstavlja budžetski rezultat budžeta u užem smislu riječi, neophodno je uvećati za iznos rashoda obračunskog karaktera u iznosu od 19.786.840 KM, tako da ostvareni deficit na opštem fondu (01) iznosi 277.651.186 КM. Iako je došlo do određenog odstupanja u visini ostvarenog deficita u odnosu na rebalansom planiran iznos, evidentno je smanjenje istog u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu, što je značajno sa stanovišta provođenja fiskalne konsolidacije i vraćanja nivoa deficita u zakonom definisane okvire – opiše u mišljenju Fiskalnog savjeta koje, zajedno sa Konsolidovanim izvještajem o izvršenju budžeta za 2023. godinu, ide pred poslanike na iduću sjednicu NSRS.

-Međutim, kada se ostvareni deficit na fondu (01) koriguje za ostvarene rezultate na ostalim fondovima (fondovi 02-05) Budžeta Republike Srpske, a koji sa uključivanjem obračunskih rashoda podrazumijeva deficit od 39.076.553 KM, dobije se ukupan tekući deficit korisnika budžeta Republike u visini od 316.727.739 KM – navodio se u ovom dokumentu.

Zaduženje

Analiza neto zaduženja za 2023. godinu pokazuje da su primici od zaduženja manji za 30,54 odsto u odnosu na Rebalansom planiran iznos, dok su izdaci za otplatu dugova za 0,49 procenata manji u odnosu na planirane Rebalansom budžeta za 2023.

– Za izvještajni period utvrđeno je da je javni dug koji podliježe zakonskom ograničenju kao procenat BDP u 2023. godini iznosio 33,36 odsto. U 2023. godini javni dug je nominalno manji u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu. Takođe, u 2023. godini ostvareni BDP nominalno je veći u odnosu na 2022. godinu, što je posljedično uticalo na smanjenje učešće javnog duga u BDP u izvještajnom periodu u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu. Navedeno ukazuje da je nivo javnog duga u 2023. godini u skladu sa propisanim fiskalnim pravilom definisanim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u RS – zaključak je Fiskalnog savjeta.

Agencije

CATEGORIES
Share This