Višković: Mobilisati kapacitete za suzbijanje afričke kuge svinja

Višković: Mobilisati kapacitete za suzbijanje afričke kuge svinja

Komandant Republičkog štaba za vanredne situacije Radovan Višković naredio je danas da budu mobilisani raspoloživi kapaciteti, odnosno ljudstvo i mehanizacija kako bi bilo suzbijeno širenje virusa afričke kuge svinja.

Višković je istakao da je pravovremeno odlaganje uginulih životinja, u skladu sa propisima, prioritetni posao za sprečavanje daljeg širenja bolesti, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić rekao je da je u Semberiji do sada eutanazirano 4.200 svinja koje su bile zaražene afričkom kugom, te da je postavljeno 26 dezinfekcionih barijera.

Minić je naveo da trenutno ima 20 žarišta, a timovi na terenu preduzimaju mjere potrebne za sprečavanje širenja bolesti na ostale dijelove Republike Srpske.

Na sjednici Štaba je naglašeno da je jedan od velikih problema i izazova sa kojima se susreću timovi civilne zaštite nedostatak i slab odziv zainteresovanih ljudi prilikom utovara i odvoza uginulih životinja, što jeste prioritetni posao u sprečavanju zaraze.

Minić kaže da je ostvarena dobra saradnja sa načelnicima opština Ugljevik i Lopare, koje su postavile dezinfekcione barijere i sprovode predložene mjere.

Na sjednici Štaba je navedeno da situaciju na terenu dodatno komplikuje loša saradnja i komunikacija sa gradonačelnikom Bijeljine LJubišom Petrovićem, koji je izdao naredbu za prebrojavanje svinja na žarištima, što trenutno predstavlja problem prilikom ulaska na zaražena područja i doprinosi širenju zaraze.

Održan je i sastanak sa članovima međunarodnog ekspertskog tima za suzbijanje afričke kuge svinja, koji su konstatovali da su u Republici Srpskoj preduzete odgovarajuće mjere i radnje za suzbijanje ove bolesti.

Štab je naveo da će uzorkovanje biti stoodstotno, što podrazumijeva pregled svake svinje.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno njegove stručne komisije i timovi će preuzeti cjelokupni posao na popisu štete, obradi podataka, obeštećenjima, kao i sve poslove potrebne za suzbijanje virusa afričke kuge svinja.

Na sastanku je rečeno da se u velikim farmama svinja nije pojavila bolest, već u domaćinstvima sa manjom proizvodnjom svinja.

Stručni operativni tim uputio je apel građanima i privrednicima ugroženih područja da pruže pomoć pogođenim gazdinstvima i domaćinima prilikom suzbijanja širenja bolesti, zarad dobrobiti cjelokupne zajednice.

Republički štab apeluje da se svi pridržavaju propisanih mjera, kao i da će nesavjesni pojedinci koji koji krše propisane mjere biti sankcionisani.

Štab za vanredne situacije, osim ministara, čine i direktori Republičke uprave civilne zaštite, Policije, Veterinarskog instituta Republike Srpske “Dr Vaso Butozan”, Inspektorata Republike Srpske.

(Banjaluka.net)

CATEGORIES
Share This