Skupština usvojila budžet za 2024. po hitnom postupku

Skupština usvojila budžet za 2024. po hitnom postupku

Narodna skupština Republike Srpske večeras je na Sedmoj redovnoj sjednici usvojila Budžet Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku, čiji ukupni okvir iznosi 5.735.000.000 KM, što predstavlja uvećanje od 212 miliona KM, odnosno 3,8 odsto u odnosu na ukupna budžetska sredstva predviđena Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2023. godinu.

Donošenjem Budžeta po hitnom postupku omogućuje se pravovremeno finansiranje budžetskih korisnika, kao i izmirivanje obaveza propisanih zakonima i drugim pravnim aktima Republike Srpske.

Narodna skupština je usvojila i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024–2026. godine – po hitnom postupku, koji podrazumijeva sedam strukturnih reformi sa 17 reformskih mjera.  Strukturne reforme organizovane su u tri oblasti, i to konkurentnost, održivost i otpornost, te ljudski kapital i socijalne politike.

Usvojeno je deset zakona po hitnom postupku: Zakon o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2024. godinu, Zakon o dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakon o dopunama Zakona o doprinosima, Zakon o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja, Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj,  Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti i Zakon o izmjeni Zakona o radu.

Narodna skupština usvojila je četiri odluke: Odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2024. godinu, Odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2024. godinu, Odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2024. godini i Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za Programsko finansiranje razvojnih politika za zdravstvene sisteme u Bosni i Hercegovini – po hitnom postupku.

Sedma redovna sjednica biće nastavljena u četvrtak, 21.12.2023, u 10 časova.

(BN) Foto:NSRS

CATEGORIES
Share This