Širi se spisak: Koga će da štiti Zakon o imunitetu?

Širi se spisak: Koga će da štiti Zakon o imunitetu?

Nacrt zakona o imunitetu Republike Srpske propisuje da najviši nosioci izvršne vlasti u Srpskoj nisu krivično ili građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti i na taj način se štite kao i nosioci zakonodavne i sudske vlasti.

U obrazloženju ovog akta dostavljenog Narodnoj skupštini navodi se da je razlog za donošenje Nacrta zakona u činjenici da postojeće zakonsko rješenje, koje je 6. oktobra 2002. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik, ostavlja mogućnost vođenja krivičnih postupaka protiv najviših nosilaca izvršne vlasti, čime se utiče na nezavisnost i funkcionisanje izvršne vlasti.

Stoga se ukazala potreba da se s ciljem zaštite najviših nosilaca izvršne vlasti u Srpskoj propiše da oni nisu krivično ili građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru svojih dužnosti.

„Ovim nacrtom zakona reguliše se i to da imunitet imaju i drugi predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti i druga lica koja vrše javna ovlašćenja, te sudije i javni tužioci protiv kojih se pokrene krivični ili parnični postupak kao posljedica nepoštovanja odluka lica koje nije imenovano za visokog predstavnika (Kristijana Šmita) u skladu sa odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma“, navodi se u obrazloženju, prenosi Srna.

Predsjednik Srpske Milorad Dodik pozvao je ranije predlagače da uzmu u obzir njegov stav da nije potrebno ni opravdano da se Zakon o imunitetu koji je u proceduri u Narodnoj skupštini Republike Srpske u sadašnjim okolnostima primjenjuje retroaktivno.

On je u ime institucije koju predstavlja naveo da je ispravno to da ovaj zakon ide kroz redovnu proceduru, te da je njegovo donošenje potrebno zbog kontinuiranog pravnog nasilja kojeg čini lice koje nije imenovano za visokog predstavnika u skladu sa Aneksom 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH pokušajem nametanja zakona i s tim u vezi pokretanja krivičnih postupaka od sudova na nivou BiH.

Nastavak sedme redovne sjednice Narodne skupštine je u četvrtak u 10 časova.

(Srna) BN

CATEGORIES
Share This