NSRS: Predloženo uvođenje malog poljoprivrednika

NSRS: Predloženo uvođenje malog poljoprivrednika

Dopune Zakona o porezu na dohodak trebalo bi da se nađu pred poslanicima na predstojećem zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske.

Uvođenje u poreski sistem posebnog obveznika poreza od samostalne djelatnosti – malog poljoprivrednika, kao i oslobađanje poreza na dohodak naknade učenicima na praktičnoj nastavi koja se obavlja kod poslodavca razlozi su dopuna Zakona o porezu na dohodak, koji bi po hitnom potupku trebalo da se nađe pred poslanicima na predstojećem zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske.

U obrazloženju predloženog akta navodi se da je i u poreskom smislu potrebno napraviti razliku između lica koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost u formi preduzetnika i lica koje obavljaju tu djelatnost u formi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva kao osnovne jedinice i začetka poljoprivredne proizvodnje.

Pri tome se ima u vidu da je poljoprivredna djelatnost specifična, da predstavlja osnov i u određenom vidu pokretač je privredne aktivnosti, te da se može obavljati bez organizovanja u formama koje su predviđene za poslovanje.

„Ovim zakonom uvodi se u poreski sistem poseban obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, a to je mali poljoprivrednik koji predstavlja fizičko lice koje isključivo u formi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva obavlja poljoprivrednu djelatnost, odnosno proizvodi poljoprivredne proizvode za sopstvenu upotrebu i eventualne viškove plasira na tržište“, navedeno je u obrazloženju Prijedloga zakona.

Predloženo je da porodična poljoprivredna gazdinstva koja imaju prihod manji od 50.000 KM godišnje plaćaju porez na dohodak u tri godišnja iznosa, prema tri praga oporezivanja, i to oni čiji je prihod manji od 12.000 KM godišnje ne plaćaju porez, oni poljoprivrednici čiji je prihod od 12.000 KM do 25.000 KM godišnje plaćaju 200 KM, a oni čiji je prihod od 25.000 KM do 50.000 KM plaćaju porez u iznosu od 400 KM godišnje.

Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi da u utorak, 12. decembra, razmatra Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak po hitnom postupku, kao i, između ostalog, po Prijedlog budžeta za iduću godinu i Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024-2026. godine, takođe po hitnom postupku.

(Srna/MONDO)

CATEGORIES
Share This