Da li je moguće poništavanje presuda Suda BiH?

Da li je moguće poništavanje presuda Suda BiH?

Radovan Višković, premijer Republike Srpske, komentarišući hapšenje Ranka Debevca i Osmana Mehmedagića zbog zloupotrebe položaja, rekao je da će Vlada putem Ministarstva pravde na redovnoj sjednici uputiti zahtjev da svi sudski postupci, vođeni dok su oni bili na funkcijama, budu proglašeni ništavnim.

Na sjednici Vlade Republike Srpske koja je održana u petak, 22. decembra, takav zahtjev nije donesen.

Ministar pravde Republike Srpske, Miloš Bukejlović, nije potvrdio pisanje medija da ovo ministarstvo priprema inicijativu prema Parlamentu BiH, kojom će zatražiti da sve sudske presude donesene u vrijeme dok je Debevec bio predsjednik Suda budu poništene.

Advokatica Senka Nožica ovakvu najavu vidi kao uznemiravanje javnosti, te dodaje da je ovo što najavljuje Višković nezakonito i neprovodivo.

“Može se ponoviti postupak, ukoliko bi se pravomoćnom sudskom presudom utvrdilo da su ova dvojica [Debevec i Osmica] nešto posredovala ili uticala na neku pojedinačnu odluku, pojedinačnu sudsku presudu. Znači, gdje su oni doveli Sud u zabludu da je oko neke činjenice donio presudu na bazi tog što su oni radili“, ističe Nožica koja smatra da visoki predstavnik u BiH i predstavnici međunarodne zajednice moraju reagovati.

Minka Kreho, vršilac dužnosti predsjednice Suda BiH za Detektor objašnjava da predsjednik Suda nema pravo sudijama sugerisati na koji način će odlučivati o predmetima, ne vrši uvide u njihove spise niti provjerava njihove radnje u tom kontekstu, s obzirom na to da je svaki sudija samostalan i nezavisan u radu.

“Svako interesovanje o konkretnim predmetima bilo bi nedozvoljeno uplitanje i podrivanje samostalnosti i nezavisnosti sudije. Dakle, u sudovima, sudije donose odluke koje nisu pod kontrolom i nadzorom predsjednika sudova, ne samo u Sudu BiH, nego u bilo kojem“, navodi Kreho i podsjeća da u Sudu BiH ne vlada sistem subordinacije.

Iz Parlamenta BiH su potvrdili da nikakvu inicijativu nisu dobili iz Vlade RS.

Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, kaže da “ne želi ni na koji način prejudicirati moguće podnošenje predmetnog zahtjeva, kao ni ishod po istom“, budući da nije upućen Parlamentarnoj skupštini BiH.

(BIRN)

CATEGORIES
Share This