Šta piše u “Implementacionom aneksu za normalizaciju odnosa” između Beograda i Prištine?

Šta piše u “Implementacionom aneksu za normalizaciju odnosa” između Beograda i Prištine?

U tekstu “Implementacionog aneksa Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije”, koji je noćas objavila EU, naglašeno je da se Beograd i Priština obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i Aneksa ekspeditivno i u dobroj volji.

Strane primaju k znanju da će Sporazum i Implementacioni aneks postati sastavni dijelovi procesa pridruživanja Kosova i Srbije EU, navodi se u tekstu objavljenom na sajtu Službe za spoljne poslove EU.

U tekstu se dodaje da strane prihvataju da će EU odmah po usvajanju Sporazuma i ovog aneksa započeti proces izmjene kriterijuma za Poglavlje 35 za Srbiju zbog novih obaveza koje proističu iz Sporazuma i Aneksa.

– Radi primjene člana sedam Sporazuma, Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbjeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima iz dijaloga koje je utvrdila EU – navodi se u tekstu, objavljenom nakon sastanka u Ohridu.

Jedna od tačaka glasi da su “strane saglasne da u roku od 30 dana formiraju zajednički odbor za praćenje, kojim će predsjedavati EU” i da će “sprovođenje svih odredaba biti obezbijeđeno i nadgledano od zajedničkog odbora za nadzor”.

– Radi primjene člana devet Sporazuma, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana da bi bio obezbijeđen investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Pomoć neće biti distribuisana prije nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u potpunosti sprovedene – naglašava se u tekstu.

U tekstu se dodaje da će agenda kosovske Specijalne grupe za normalizaciju podjednako odražavati nove obaveze Kosova koje proizilaze iz Sporazuma i ovog aneksa.

– Strane su saglasne da hitno usvoje deklaraciju o nestalim osobama, kako je dogovoreno u okviru dijaloga uz posredovanje EU – navodi se u tekstu.

Takođe je navedeno da se “Kosovo i Srbija slažu da neće blokirati primjenu nijednog člana” i da će se “svi razgovori povezani sa implementacijom Sporazuma odvijati u okviru dijaloga pod okriljem EU”.

– Kosovo i Srbija prihvataju da svako nepoštovanje sopstvenih obaveza iz Sporazuma, ovog aneksa ili prethodnih sporazuma postignutih u okviru dijaloga može imati direktne negativne posljedice na procese njihovog pristupanja EU i na finansijsku pomoć koju dobijaju od EU – navodi se na kraju teksta objavljenog na sajtu Službe za spoljne poslove EU.

Srna

CATEGORIES
Share This