Hrvatska šalje vojsku na granicu sa Srbijom

Hrvatska šalje vojsku na granicu sa Srbijom

Ministarstvo odbrane Hrvatske je pokrenulo proces obnove kasarne u Belom Manastiru u Baranji, u blizini granice sa Srbijom, gdje bi trebalo da budu raspoređena borbena vozila M2A1 ODS “bredli# čiji je prvi kontigent od 22 primjerka početkom decembra prošle godine dopremljen iz SAD u riječku luku.

Portal Balkanska bezbjednosna mreža prenosi da će se iz Našica u Beli Manastir premjestiti mehanizovani bataljon “Sokolovi” koji sada koristi borbena vozila pješadije M-80A jugoslovenske proizvodnje, a u skoroj budućnosti toj jedinici Vojske Hrvatske slijedi preoružanje na američka vozila M2A1 ODS “bredli”.

Pred članovima Sabora 15. januara potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar odbrane Ivan Anušić rekao je da je projekat povratka vojske u Baranju već pokrenut i da se do kraja 2026. godine planira završetak obnove kasarne u Belom Manastiru, u kojoj će biti smješteno između 650 i 850 pripadnika bataljona “Sokolovi”.

Potreba za premještajem jednog bataljona obrazlažena je “bezbjednosnim razlozima”, odnosno zaštitom granice koja je ugrožena navalom migranata. Sekundarni razlog je demografske prirode jer je iseljavanje iz Baranje veliko i nastojaće se zadržati stanovništvo, a očekuje se i da će prisustvo bataljona popraviti ekonomski položaj Baranje.

Politički motivi ostavljeni su u sjenci jer je status Baranje osjetljiva tema.

U vrijeme građanskog rata 1991. godine sa tog prostora jedinice JNA potisnule su hrvatsku oružanu silu na desnu obalu Drave, prirodne južne granice tog regiona.

Baranja je tokom rata bila u sastavu Republike Srpske Krajine, a po političkoj nagodbi Beograda i Zagreba obuhvaćena je procesom mirne reintegracije i hrvatske vlasti vratile su se na lijevu obalu Drave do 1997. godine.

Na posljednjem predratnom popisu stanovništva 1991. godine grad Beli Manastir imao je 10.146 stanovnika od kojih su 37,15 odsto bili Srbi, 32,15 odsto Hrvati, 12,84 odsto Jugosloveni a 8,52 odsto su činili Mađari.

Po popisu iz 2021. godine u Belom Manastiru ima 7.973 stanovnika – 62,17 odsto Hrvata, 20,13 odsto Srba i 7,99 odsto Mađara.

U vrijeme JNA u kasarni “Kosta Nađ” bili su smješteni 51. granični bataljon i 38. centar za odgoj i dresuru vojnih pasa. U ratno doba u Baranji je bila krajiška 1. laka divizija, a u kasarni u Belom Manastiru su bile jedinice UNPROFOR, misije Ujedinjenih nacija.

Poslije reintegracije Hrvatska nije formirala garnizon i kasarna u Belom Manastiru predata je civilnim vlastima.

Sada se priprema uređenje infrastukture i postepeni ulazak vojske, prvo do kraja 2025. dijela komande i jedne mehanizovane čete i do kraja 2026. čitavog bataljona koji će u hodu da pređe na vozila “bredli”.

Brigada Hrvatske vojske razmještena u Slavoniji ima dva mehanizovana bataljona, po jedan u Našicama i Varaždinu i jedan tenkovski bataljon u Đakovu, artiljerijsko-raketni divizion u Bjelovaru, divizion protivvazdušne odbrane i inžinjerijski bataljon u Vinkovcima, prenosi Danas.rs.

Nezavisne

CATEGORIES
Share This