Brašno prodavali ispod cijene, kažnjeni sa 173.000 evra

Brašno prodavali ispod cijene, kažnjeni sa 173.000 evra

– Zagrebački Upravni sud je donio presudu kojom je u cijelosti odbijen zahtjev trgovačkog lanca Spar u upravnom sporu protiv rješenja Agencije za zaštitu tržišne konkurencije.

Kako prenosi Danica,  Agencija je još prije tri godine utvrdila da je Spar koristio nepoštenu trgovačku praksu prilikom prodaje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda po cijeni nižoj od bilo koje nabavne cijene te mu izrekao kaznu od 1.3 milijuna kuna (oko 173.000 evra).

Spar je podnio žalbu Visokom upravnom sudu pa presuda Upravnog suda još nije pravosnažna.

Postupak je pokrenut nakon prijave dobavljača brašna i sumnje u “nametanje nepoštenih trgovačkih praksi prodajom krajnjem potrošaču po cijeni nižoj od nabavne cijene”.

Agencija je utvrdila ds je Spar tri dana, od 9. do 11. novembra 2018. godine krajnjim potrošačima prodavao prehrambeni proizvod brašno po cijeni nižoj od nabavne te time počinio izuzetno tešku povredu zakona.

Brašno je u tom razdoblju prodavao po cijeni nižoj od bilo koje nabavne cijene u nabavnom lancu toga proizvoda s porezom na dodanu vrijednost, i to ukupno 271 komada brašna, za koje je izdano 211 računa“, stoji u rješenju Agencije, prenosi Danica.

Sparu je izrečena upravno-kaznena mjera u visini od 1.3 miliona kuna, s obzirom na težinu, opseg i vrijeme trajanja povrede te posljedice povreda za dobavljače, kao i više olakšavajućih okolnosti.

Index.h

CATEGORIES
Share This