SDS Gacka pokreće opoziv predsjednika lokalnog parlamenta

SDS Gacka pokreće opoziv predsjednika lokalnog parlamenta

Zbog nerada i niza propusta u radu lokalnog parlamenta, SDS Gacka je pokrenuo opoziv predsjednika Rajka Papovića i traži hitno sazivanje sjednice.

“Nedopustivo i nezakonito je ponašanje predsjednika Skupštine opštine Gacko, Rajka Papovića i načelnika Opštine, Ognjena Milinkovića, koji više od sedam mjeseci ne žele da zakažu sjednicu Skupštine opštine Gacko. Podsjećamo na član 45 Zakona o lokalnoj samoupravi koji na decidan način definiše proceduru kojom se sazivaju sjednice lokalne skupštine”, navodi se u saopštenju lokalnog SDS-a.

Opštinski odbor SDS Gacko obavještava javnost da je već izvijesno vrijeme predsjednik Skupštine opštine, Rajko Papović, pored radnog odnosa koji je prije nepune tri godine zasnovao u Opštini Gacko, zaposlen po ugovoru o djelu u kabinetu predsjednika Republike na poziciji savjetnika, što predstavlja eklatantan primjer sukoba interesa u organima vlasti.

“Zbog nepoštovanja Zakona o lokalnoj samoupravi kao i ignorisanja Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti, Klub odbornika SDS će pokrenuti proceduru smjene predsjednika Skupštine opštine Gacko Rajka Papovića. Ujedno pozivamo i sve parlamentarne političke subjekte u opštini Gacko da zbog svega navedenog opozovemo predsjednika lokalnog parlamenta koji umjesto da ostvari uslove za penzijsko-invalidsko osiguranje, nesavjesno i nezakonito prima lični dohodak iz budžeta Gacka kao i budžeta Republike Srpske. Nije teško zaključiti da gospodina Papovića plaćaju građani Gacka i cijele Republike kako bi bio posebno stimulisan da uspješno vodi svoju privatnu firmu Safir DOO Gacko”, kažu u SDS.

Takođe, SDS Gacka poziva istaknute funkcionere u lokalnoj samoupravi u Gacku koji su najodgovorniji za krizu u kojoj se nalazi Opština Gacko da najkasnije do 13. oktobra sazovu Kolegijum SO-e Gacko na kojem će se zakazati održavanje sjednice lokalnog parlamenta.

“Ukoliko predsjednik Skupštine opštine ne sazove sjednicu, Opštinski odbor SDS Gacko će u skladu sa članom 45 stav 2 i stav 3, pokrenuti proceduru sazivanja sjednice SO-e koja propisuje način kojim sjednicu lokalnog parlamenta može sazvati i 1/3 odbornika. U tom smislu pozvaćemo sve parlamentarne političke organizacije na usaglašavanje po ovom pitanju izuzev SNSD-a koji u ovom trenutku nema zvanične stranačke organe pa samim tim i nemamo pravu adresu sa kojom bi razgovarali na temu”, a za koji najveću odgovornost snosi vladajući SNSD.

ISTOK

CATEGORIES
Share This