Sabor više ne bira predsjednika stranke: Šta piše u novom statutu PDP

Sabor više ne bira predsjednika stranke: Šta piše u novom statutu PDP

Novi statut omogućiće bolju prohodnost informacija i kadrova, te veći stepen odlučivanja šireg kruga ljudi, u cilju modernizacije i daljeg razvoja PDP. Unijete su značajne promjene koje će u fokus staviti Glavni odbor, kao tijelo koje će imati mnogo šira ovlaštenja nego do sada.

Rekla je ovo za Srpskainfo Mira Pekić, generalni sekretar PDP, uoči Sabora PDP na kojem će biti i usvojen novi statut ove opozicione partije.

Pekićeva ističe da će, po novom statutu, odluke koje su ranije mogle biti donijete i kroz druge organe PDP, sada morati da prođu filter Glavnog odbora.

– Time se omogućava veća unutarstranačka demokratičnost, jer će širi krug ljudi iz čitave Republike Srpske odlučivati o najznačajnijim pitanjima. Glavni odbor će imati svoje rukovodstvo, predsjednika i dva potpredsjednika, a bar jedan član rukovodstva će morati da bude iz reda manje zastupljenog pola. U novom statutu mladi i žene takođe imaju svoje kvote za izbor u organe partije, od lokalnog do republičkog nivoa, te nigdje neće moći da budu zaobiđeni – rekla je Pekićeva.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Advokat Aleksandar Janković, član Glavnog odbora PDP i radne grupe za izradu statuta, ističe da se na ovom dokumentu “dugo i temeljno radilo”.

– Cilj nam je bio da krajnji rezultat bude dokument koji je moderan i demokratičan, koji svojim sadržajem može da bude u ravni sa statutima najuspješnijih evropskih političkih organizacija. PDP je i do sada bila otvorena stranka, ali vjerujem da ćemo novim Statutom poboljšati proces odlučivanja i učiniti ga još otvorenijim – rekao je Janković.

Ono što je u novi Statut PDP, u koji je Srpskainfo imala uvid, ugrađeno u odnosu na prethodni, jeste da se politički ciljevi PDP proširuju.

Pa tako u članu 2, pored dosadašnjih – jačanje parlamentarne demokratije, vladavine prava, tržišne ekonomije i obezbjeđenje osnovnih ljudskih prava i sloboda; izgradnja otvorenog, slobodnog i demokratskog društva; najbrža moguća integracija Republike Srpske i BiH u EU, jačanje svog uticaja u evropskim političkim institucijama kroz aktivnosti u okviru Evropske narodne partije – stoje i novi ciljevi: jačanje saradnje sa Srbijom u skladu sa specijalnim i paralelnim vezama predviđenim Dejtonskim mirovnim sporazumom; ekonomski oporavak, uz stvaranje snažne privrede, osnaživanje privatnog sektora, kao osnovnih uslova za ukupan razvoj uz racionalno korištenje prirodnih bogatstava i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim interesima Republike Srpske; snažna borba protiv kriminala i korupcije kao preduslov jačanja institucija i opšteg napretka društva.

Nadležnosti Sabora PDP, kao najvišeg organa stranke, ostale su iste, s izuzetkom da, prema novom statutu, Sabor više ne bira predsjednika stranke. Njega će ubuduće birati Glavni odbor tajnim glasanjem, na prijedlog najmanje 10 opštinskih/gradskih odbora PDP ili najmanje 20 procenata članova Glavnog odbora PDP.

Jedna od najvažnijih promjena u Statutu PDP jeste član koji kaže da, ukoliko predsjednik PDP ne bude izabran u predviđenoj proceduri, Glavni odbor donosi odluku o terminu izbora novog predsjednika do kada dužnost obavlja aktuelni predsjednik PDP sa svim pravima i obavezama u skladu sa Statutom.

Glavni odbor PDP
FOTO: PDP

Glavni odbor PDP, kao što su i naveli naši sagovornici, dobija šira ovlaštenja i značaj. Osim što će se po prvi put birati predsjednik i potpredsjednici Glavnog odbora i što sada ovaj organ bira predsjednika, tako i svoje rukovodstvo, kao i predsjednika stranke, može i da razriješi.

Ovaj organ vodi politiku PDP između dva Sabora, na prijedlog poslaničkih klubova u NS RS i PS BiH bira predsjednike klubova i zamjenike predsjednika klubova, na prijedlog predsjednika PDP bira potpredsjednike, generalnog sekretara, predsjednike regionalnih odbora i članove Predsjedništva, te predsjednika Političkog savjeta, te ima niz drugih nadležnosti, poput onih da utvrđuje načine i oblike saradnje s drugim političkim subjektima u Republici Srpskoj, BiH i u inostranstvu. Zatim, odlučuje o ulasku u predizborne i postizborne koalicije ili druge vidove udruživanja na nivou Republike Srpske i BiH.

Na Saboru PDP 1. oktobra u Glavni odbor, kao najviši organ između dva Sabora, biće birano 100, a kasnije se kooptiranjem može popunjavati do ukupno 150 članova.

Kako je Srpskainfo pisala, dosadašnjem lideru stranke Branislavu Borenoviću biće produžen mandat za godinu dana, a potom će PDP birati svog novog predsjednika.

(Srpskainfo)

CATEGORIES
Share This