Žuti karton Milinkoviću i 20% od plate, sve zbog nerada

Žuti karton Milinkoviću i 20% od plate, sve zbog nerada

Klub odbornika SDS Gacko danas je uputio Zahtjev za dopunu dnevnog reda  osamnaeste redovne sjedice Skupštine Opštine Gacko sa zahtjevom da se uvrsti u dnevni red   Informacija o realizaciji Odluke o izradi socijalne karte u opštini Gacko.

U SDS-u podsjećaju da je na 17. redovnoj sjednici Skupštini opštine Gacko oržanoj marta  mjeseca 2023. godine jednoglasno usvojen prijedlog Kluba Odbornika SDS-a o izradi socijalne karte opštine Gacko, a sa ciljem uspostavljanja praga socijalne sigurnosti kako bi se utvrdilo da li u opštini Gacko postoje stanovnici koji su u stanju socijalne potrebe, odnosno za koje sve kategorije društva treba obezbijediti najosnovnije potrebe i egzistencijalne uslove u smislu jačanja  socijalnog statusa stanovništva u ovoj društvenoj zajednici.

Tom prilikom Skupština opštine Gacko zadužila je načelnika opštine Ognjena Milinkovića i nadležna odjeljenja i službe Opštinske uprave da preduzmu sve adekvatne aktivnosti kako bi se omogućili potrebni uslovi za rad Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Gacko da kao nosilac istraživačke aktivnosti izradi socijalnu kartu.

Skupština opštine Gacko je obavezala načelnika opštine Ognjena Milinkovića da će u roku od 60 dana od dana stupanja odluke na snagu, lokalnom parlamentu podnijeti izvještaj o izradi socijalne karte, što nažalost nikada nije učinjeno.

Iz SDS-a ističu da je nesprovođenje odluke o izradi socijalne karte  od strane načelnika Milinkovića krajnje neodgovorno  i bezosjećajno ponašanje, pogotovo prema kategorijama stanovništa zbog kojih postoji potreba za izradom Socijane karte u opštini Gacko.

U gatačkom SDS-u idu i korak dalje, a sve zbog nepoštovanja odluka  Skuštine opštine Gacko.

Zahtjevaju da se prilikom donošenja budžeta za 2024. godinu umanji stimulativni dio ličnog dohotka načelniku opštine Ognjenu Milinkoviću za 20%, i da razlika sredstava dobijena uslijed umanjenja ličnog dohotka načelnika opštine Ognjena Milinkovića, budžetom za 2024. godinu, bude dodijeljena Udruženju sa četvero i više djece „Kolijevka“.

U prilogu je odluka Skupštine Gacko o izrado socijalne karte:

ISTOK

CATEGORIES
Share This