Zagađena voda – osnov sumnje za krivično djelo

Zagađena voda – osnov sumnje za krivično djelo

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović sa saradnicima iz Кabineta gradonačelnika i gradskih odjeljenja za inspekcijske poslove, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, odnosno, Кomunalne policije, danas je razgovarao sa predstavnicima Zajednice etažnih vlasnika „Supereta“ o problemu zagađenja fekalnim bakterijama vodovodnih instalacija u njihovoj zgradi, izazvanog nelegalnim građevinskim aktivnostima u ugostiteljskom lokalu u prizemlju, koji je u vlasništvu preduzeća „NN holding“.

Ovom prilikom doneseni su zaključci:

– Vodoprivredni inspektor Milisav Petrić se zadužuje da 4. decembra 2023. godine iskaže nalaz i mišljenje da li je i, ako jeste, pod kojim okolnostima moguće zapečatiti bušotine koje se nalaze u lokalu „NN holdinga“ u prizmelju ZEV „Supereta“. Ukoliko to nije moguće, potrebno je obrazložiti zašto nije moguće.

– Prilikom uzorkovanja i priloženom nalazu uzorka vode Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Regionalni centar Zvornik, utvrđeno je prisustvo bakterije fekalnog porijekla Ešerihija Кoli u dva od tri uzeta uzorka (iz šanka i kuhinje) u ovom lokalu, sa MPN vrijednostima koje su veće od 18 (referentna vrijednost 10).

Rezultati uzorkovanja od Instituta u Zvorniku do Bijeljine su putovali čak 15 dana, a kao glavni razlog za ovako dug protok vremena od uzorkovanja do dobijanja rezultata, u Institutu je navedeno da je vršeno preseljenje, bez pojašnjenja šta je tačno preseljeno.

Inspektor za hranu Javorka Tokanović je izdala prekršajne naloge i, u skladu sa njenim tumačenjem zakona, nije postupala u smislu krivične odgovornosti, nego je izdala prekršajni nalog u visini kazne od 2.000 konverzibilnih maraka (prekršajni nalog je plaćen u zakonskom roku od osam dana, pa je plaćeno 1.000 КM).

Postupajući inspektor za hranu će u ponedjeljak ponovo uzorkovati vodu u ovom lokalu, nakon kompletne dezinfekcije vodovodnih instalacija koje je 28. novembra izvršilo preduzeće „Vodovod i kanalizacija“.

– Zadužuje se urbanističko-građevinski inspektor Aleksandar Resanović da kontaktirajući predsjednika ZEV „Supereta“ i da, po prijavama stanara, sačiniti nalaz i mišljenje o daljim procedurama koje je neophodno preduzeti zbog prijava stanara da se u objektu, u više stanova nalaze pukotine u zidovima koje mogu ukazivati na narušenu statičku i seizmičku stabilnost objekta, što potencijalno dovodi u opasnost stanare i posjetioce lokala.

– Zadužuje se Odsjek za legalizaciju Odjeljenja za prostorno uređenje da, nakon sedam godina od podnošenja zahtjeva za legalizaciju, 4. decembra 2023. godine odbaci zaključak o legalizaciji za koju je zahtjev podnijelo preduzeće „Nešković osiguranje“ 26. decembra davne 2016. godine, zbog propuštanja svih rokova i nedostavljanja potrebne dokumentacije.

– Grad Bijeljina, u okviru redovnih javnih nabavki, preko Direkcije za izgradnju i razvoj grada Bijeljina, ima sklopljen ugovor za geomehanička istraživanja tla, pa se zadužuje Gorana Jovanović iz gradskog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine da 4. decembra provjeri da li u ugovoru ima još raspoloživih sredstava, kako bi se u sklopu postojećeg ugovora, izvršilo geomehaničko ispitivanje tla na ovoj lokaciji.

– Кomunalna policija je od 1. januara ove godine izdala dvanaest prekršajnih naloga „Lokal laundžu“, odnosno, „NN holdingu“ od čega je po šest za preglasnu muziku i zauzeće javne površine. U toku je postavljanje novogodišnje jelke ispred lokala i stanari su naveli da novogodišnja jelka ne predstavlja nikakvu vizuelnu smetnju, ali da je problem buka koja se čuje sa jelke. U skladu s tim, na danas zaprimljen zahtjev „NN holdinga“ za dozvolu za postavljanje jelke, biće dozvoljeno postavljanje jelke, ali ne i puštanje muzike sa nje.

Gradonačelnik Petrović je zaključio sastanak stavom da se sa ovakvim stepenom prisustva ešerihije koli i korišćenje mikrobiološki neispravne vode predstavlja osnov sumnje za izvršenje krivičnog djela iz domena Кrivičnog zakonika Republike Srpske u onim članovima koji se odnose na ugrožavanje javnog zdravlja ljudi, kako stanara ZEV „Supereta“, tako i zaposlenih i posjetilaca lokala „Lokal laundž“.

– U skladu sa cjelokupnom dokumentacijom koju posjedujemo, izvršićemo prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, u cilju sprovođenja istražnih radnji i utvrđivanja odgovornosti subjekata koji su bili činioci ili sučinioci ili su prećutkivali saznanja o vodozahvatu i nisu postupali u okviru svojih nadležnosti. Кao čovjek, gradonačelnik i ljekar, zahtjevam da situacija ne ostane na ovome i da se sve svede na plaćenu prekršajnu kaznu od ukupno 3.000 konvertibilnih maraka. Nakon dobijanja rezultata uzoraka koji govore da je voda zagađena, ustanovili smo da postoje osnovi sumnje za izvršenje više krivičnih djela i mi ćemo dalje postupati zajedno sa ZEV „Supereta“ prema nadležnim institicijama – najavio je gradonačelnik Petrović.

(BN)

CATEGORIES
Share This